Hội nghị Ðoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam lần thứ hai (khóa IX)

Thứ Bảy, 04-07-2020, 01:18

Ngày 3-7, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị Ðoàn chủ tịch lần thứ hai (khóa IX). Ðồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư T.Ư Ðảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam dự

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, đồng chí Trần Thanh Mẫn cho biết, trong những tháng đầu năm 2020, tình hình quốc tế, trong nước có những biến động do tác động của đại dịch Covid-19, nhưng toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân đã chung sức, đồng lòng, nỗ lực vượt bậc, vừa quyết liệt phòng, chống dịch bệnh, vừa quyết tâm duy trì, phục hồi, phát triển các hoạt động kinh tế - xã hội. An sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe nhân dân được đặc biệt quan tâm; công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, xây dựng hệ thống chính trị được triển khai quyết liệt; phòng, chống tham nhũng, lãng phí tiếp tục được lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện mạnh mẽ, đạt nhiều kết quả cụ thể. Ðồng chí đề nghị MTTQ Việt Nam tiếp tục xác định vai trò tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy quyền làm chủ của nhân dân; phát huy sức mạnh, sức sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường của người dân Việt Nam trong nước và đồng bào ta ở nước ngoài. Tăng cường sự đoàn kết, thống nhất, củng cố vững chắc niềm tin của người dân, doanh nghiệp và toàn xã hội vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ðảng, Nhà nước, Chính phủ và các cấp ủy Ðảng, chính quyền các cấp, tạo nền tảng vững chắc cho phục hồi và phát triển đất nước trong thời gian tới.

PV