Hội nghị lần thứ 49 Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hồ Chí Minh khóa 10

Thứ Sáu, 25-09-2020, 01:04

Ngày 24-9, Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh tiến hành Hội nghị chuyên đề lần thứ 49 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa 10. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy thông qua các tờ trình: Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Báo cáo chuyên đề tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng của Đảng bộ thành phố lần thứ 10, nhiệm kỳ 2015 - 2020; Báo cáo kết quả ba năm thực hiện Nghị quyết số 54/2017/QH14 ngày 24-11-2017 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố; tờ trình của Tiểu ban nhân sự về một số nội dung liên quan công tác Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cho biết: Ngày 3-9 vừa qua, Bộ Chính trị đã nghe TP Hồ Chí Minh báo cáo về quá trình chuẩn bị đại hội, văn kiện, nhân sự, kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hồ Chí Minh lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Về cơ bản, Bộ Chính trị đồng ý và đánh giá cao quá trình chuẩn bị đại hội, văn kiện của thành phố. Bên cạnh đó, Bộ Chính trị, đặc biệt là đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã có nhiều ý kiến đóng góp cho văn kiện Đảng bộ thành phố. Cụ thể, Bộ Chính trị yêu cầu nội dung về công tác xây dựng Đảng trong văn kiện của Đảng bộ thành phố phải sâu sát hơn nữa để đúng tầm với công tác xây dựng Đảng của thành phố; bổ sung sâu sắc thêm  phần đánh giá công tác của Đảng bộ cả về tư tưởng, đạo đức, công tác tổ chức cán bộ, công tác kiểm tra, giám sát của đảng, công tác lãnh đạo mặt trận quan hệ với nhân dân,... thể hiện sự lãnh đạo toàn diện của Đảng bộ. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh: Hội nghị chuyên đề lần này thông qua một số các văn kiện, hoàn chỉnh báo cáo chính trị. Sau hội nghị, các bước chuẩn bị còn lại phải thực hiện nghiêm túc, khẩn trương để Đại hội Đảng bộ TP Hồ Chí Minh lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là đại hội gương mẫu, mẫu mực về tổ chức, chất lượng, kết quả, xứng đáng với kỳ vọng của Bộ Chính trị và nhân dân cả nước.

PV