Hội nghị Khu vực lần thứ 10 của Sáng kiến chống tham nhũng châu Á - Thái Bình Dương

Thứ Tư, 04-12-2019, 05:32

Sáng 3-12, tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ tổ chức phiên khai mạc Hội nghị Khu vực lần thứ 10 của Sáng kiến chống tham nhũng khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Hội nghị bao gồm bốn sự kiện chính: Cuộc họp về thúc đẩy liêm chính trong kinh doanh; Cuộc họp Mạng lưới liêm chính công lần thứ ba; Cuộc họp Ban điều hành Sáng kiến lần thứ 23; Phiên họp cấp cao của Hội nghị khu vực lần thứ 10 và Lễ bế mạc hội nghị. Nội dung thảo luận xoay quanh chủ đề chính: "Phòng, chống tham nhũng trong các dự án cơ sở hạ tầng ở khu vực châu Á và Thái Bình Dương".

Tại cuộc họp đầu tiên trong khuôn khổ của hội nghị về thúc đẩy liêm chính trong kinh doanh, các đại biểu đã chia sẻ về thực trạng tham nhũng trong các dự án cơ sở hạ tầng, nguyên nhân, những nỗ lực tuân thủ, những khó khăn, thách thức và những bài học kinh nghiệm thực tiễn tốt, từ đó tìm ra giải pháp đồng bộ và toàn diện để tăng cường tính liêm chính trong các dự án cơ sở hạ tầng ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương nói riêng và trong hoạt động kinh doanh nói chung.

PV