Hội nghị - hội thảo

Chủ Nhật, 27-09-2020, 02:29

Tại thị xã Sa Pa (Lào Cai), Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội (QH) khóa XIV tổ chức hội thảo "Lấy ý kiến về dự án Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi) và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống HIV/AIDS". Tới dự, có đại diện cơ quan chức năng của các bộ, ngành và địa phương.

Ý kiến tham luận của các đại biểu tại hội thảo đã chỉ ra một số hạn chế, bất cập trong các quy định của Luật Phòng, chống HIV/AIDS hiện hành cần phải được khắc phục kịp thời. Ðó là: quy định liên quan đến đối tượng được thông báo kết quả xét nghiệm HIV, đối tượng được tiếp cận thông tin người nhiễm HIV còn thiếu và bất cập gây ảnh hưởng đến quá trình thực hiện; quy định người dưới 16 tuổi khi thực hiện xét nghiệm phải có sự đồng ý bằng văn bản của cha, mẹ hoặc người giám hộ không phù hợp thực tiễn và hạn chế quyền tiếp cận dịch vụ xét nghiệm HIV, quyền được chăm sóc sức khỏe của trẻ em… Nhiều ý kiến cho rằng, việc sửa đổi, bổ sung luật nêu trên là yêu cầu cần thiết để bảo đảm thể chế hóa đầy đủ, kịp thời chủ trương, đường lối của Ðảng về công tác phòng, chống HIV/AIDS… Ðây là cơ sở quan trọng giúp Ủy ban Về các vấn đề xã hội của QH thẩm tra các dự án luật này; đồng thời tiếp thu, giải trình, chỉnh lý hoàn thiện dự án luật nêu trên để trình QH thông qua tại kỳ họp thứ 10, QH khóa XIV sắp tới.

PV