Hội nghị - Hội thảo

Thứ Ba, 04-08-2020, 01:28

Sáng 3-8, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội thảo khoa học “Ðảng, Bác Hồ và nhân dân với Công an nhân dân” (CAND). Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên T.Ư Ðảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì.

Phát biểu ý kiến khai mạc hội thảo, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành khẳng định, trải qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, hy sinh, lực lượng CAND luôn tỏ rõ tấm lòng tận trung với Ðảng, tận hiếu với dân, đoàn kết, thống nhất, lập được nhiều chiến công, thành tích xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ Ðảng, Nhà nước, Tổ quốc, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Tất cả những chiến công, thành tích của lực lượng CAND đều xuất phát từ sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Ðảng, sự quan tâm, chỉ dạy quý báu của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sự đùm bọc, tin tưởng, che chở, giúp đỡ của quần chúng nhân dân.

Ý kiến tham luận của các đại biểu tham gia tại hội thảo đã tập trung khẳng định, làm rõ thêm quan điểm của Ðảng ta về đường lối đấu tranh cách mạng, xây dựng lực lượng vũ trang, trong đó có CAND, tư tưởng Hồ Chí Minh về CAND cũng như những tình cảm, sự quan tâm, chỉ dạy của Người lúc sinh thời.

PV