Hội nghị - Hội thảo

Thứ Ba, 14-07-2020, 02:55

Ngày 13-7, tại tỉnh Sóc Trăng, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị chuyên đề các tỉnh Tây Nam Bộ năm 2020 với chủ đề: "Giải pháp nâng cao hiệu quả xây dựng nông thôn mới và vận động giám sát việc thực hiện pháp luật về an toàn giao thông của MTTQ Việt Nam".

Việc phát triển hệ thống giao thông nông thôn là một thành tựu đáng tự hào của các địa phương, nhưng vấn đề nảy sinh là số vụ tai nạn giao thông gia tăng. Tại hội nghị, các đại biểu tích cực thảo luận nhằm trao đổi kinh nghiệm, cách thức tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông trong thời gian tới…

★ Chiều 13-7, tại TP Sơn La, tỉnh Sơn La, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với UBND tỉnh Sơn La tổ chức hội thảo "Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền trong đấu tranh phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Sơn La".

Các ý kiến phát biểu tại hội thảo thống nhất đánh giá cao vai trò công tác tuyên truyền vận động toàn dân tích cực tham gia vào cuộc đấu tranh phòng, chống ma túy thời gian qua trên địa bàn tỉnh. Ðể duy trì và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền trong đấu tranh phòng, chống ma túy, các đại biểu thống nhất cho rằng, cần nâng cao hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo, sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền các cấp từ tỉnh đến cơ sở. Cần đổi mới công tác tuyên truyền, tránh tư tưởng chủ quan, bằng lòng với kết quả đã đạt được, không lơi lỏng trong cuộc chiến với ma túy. Tập trung triển khai thực hiện Kế hoạch số 179/KH/TU ngày 20-12-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16-8-2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy.