Hội nghị - hội thảo

Thứ Năm, 09-07-2020, 03:10

Sáng 8-7, tại Hà Nội, Cục Ðối ngoại (Bộ Quốc phòng) tổ chức Hội nghị trực tuyến Chính sách an ninh Diễn đàn khu vực ASEAN (ASPC), dưới sự chủ trì của Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên T.Ư Ðảng, Thứ trưởng Quốc phòng, Trưởng ADSOM+ Việt Nam. Dự Hội nghị, có 26 đoàn đối tác trong khuôn khổ Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF) và Ban Thư ký ASEAN.

Ðại biểu các nước trong khuôn khổ ARF đã chia sẻ quan điểm về tình hình thế giới, khu vực và chính sách quốc phòng; thảo luận về công tác tăng cường kết nối giữa ARF và Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng (ADMM+); thảo luận về tăng cường vai trò của hợp tác quốc phòng trong khuôn khổ ARF. Hội nghị có ý nghĩa quan trọng trong thúc đẩy hợp tác quốc phòng khu vực trong bối cảnh Covid-19 và hậu Covid-19, đồng thời nâng cao vai trò hợp tác của kênh quốc phòng - quân sự trong ARF cũng như kết nối ARF và ADMM+ theo hướng thực chất, hiệu quả hơn.

★ Ngày 8-7, tại TP Hồ Chí Minh, Viện Lịch sử quân sự Việt Nam và Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức hội thảo khoa học "Chiến thắng 30-4-1975 - Ðỉnh cao sức mạnh của chiến tranh nhân dân Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh".

Các tham luận, ý kiến phát biểu tại hội thảo đã tập trung nhấn mạnh những nhân tố quan trọng làm nên thắng lợi lịch sử này; khẳng định vị trí, vai trò của chiến thắng 30-4-1975 trong tiến trình lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, qua đó, đúc rút những kinh nghiệm quý, những bài học hay để vận dụng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; khẳng định những đóng góp quan trọng của quân dân Sài Gòn - Gia Ðịnh (TP Hồ Chí Minh ngày nay) trong chiến thắng lịch sử này...