Hội nghị - hội thảo

Thứ Ba, 02-06-2020, 01:11

Ngày 1-6, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) tổ chức hội thảo “Nhận diện các điểm nghẽn phát triển của Việt Nam trong bối cảnh hậu Covid-19: Một số yêu cầu cải cách thể chế”.

Kết quả nghiên cứu của CIEM cho thấy, Việt Nam đang bước vào một giai đoạn Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội mới, với ba điểm nghẽn gồm thể chế, chất lượng nguồn nhân lực và kết cấu hạ tầng. Đây là những điểm nghẽn đã xuất hiện từ trước nhưng dưới tác động của đại dịch Covid-19, cần có tư duy và giải pháp mới để tháo gỡ cho cả giai đoạn mười năm tới. Trong đó, cải cách thể chế nói chung và cải cách thủ tục hành chính phải đẩy mạnh hơn, thực chất hơn. Những năm qua, Việt Nam đã có bước tiến dài trong cải cách môi trường đầu tư, kinh doanh nhưng đã đến lúc phải chuyển sang một giai đoạn cao hơn. Trong bối cảnh thế giới có nhiều thay đổi, Việt Nam cần làm mới mình, phải vận hành nhanh hơn, thúc đẩy môi trường kinh doanh từ tháo gỡ khó khăn sang tạo thuận lợi. Chất lượng điều hành và sự thuận lợi trong thủ tục hành chính là điều các doanh nghiệp quan tâm hàng đầu, thay vì đánh giá bằng số lượng giấy phép được loại bỏ.

PV