Hội nghị - hội thảo

Thứ Bảy, 22-02-2020, 01:46

Sáng 21-2, tại Hà Nội, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị góp ý Dự án Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư. Tham dự Hội nghị có các Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn của Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, các chuyên gia, nhà khoa học và đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ các tỉnh Bắc Ninh, Hưng Yên và TP Hà Nội.

Dự án Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) được bố cục thành 11 chương với 102 điều, trên cơ sở kế thừa Nghị định số 63/2018/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức PPP, đồng thời bổ sung một số chính sách mới về mối quan hệ của Luật PPP và một số luật cơ bản có liên quan để bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật. Tại hội nghị, các đại biểu tập trung phát biểu ý kiến tham gia xây dựng dự án luật, trong đó nêu rõ những vấn đề cần quan tâm, như: các quy định của pháp luật hiện nay về PPP chưa đồng bộ, chưa thống nhất, cho nên các hoạt động giám sát đầu tư cộng đồng rất khó khăn; năng lực của các thành viên Ban giám sát đầu tư cộng đồng ở cơ sở, nhất là ở nông thôn còn hạn chế, trong khi không dễ huy động, mời các chuyên gia, các nhà khoa học cùng tham gia Ban giám sát; dự án luật cần quy định rõ vai trò giám sát, phản biện của MTTQ trong việc lập kế hoạch, thành lập đoàn giám sát và thành lập Ban Giám sát đầu tư cộng đồng đối với dự án PPP; có những nội dung trong dự án Luật PPP liên quan nội dung trong Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp... vì vậy, Ban soạn thảo cần rà soát kỹ lưỡng để tránh sự mâu thuẫn và xung đột giữa các quy định...

* Sáng 21-2, tại Hà Nội, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội thảo kết nối hợp tác giữa Hiệp hội An sinh xã hội quốc tế (ISSA) và Hiệp hội An sinh xã hội Đông - Nam Á (ASSA).

Là thành viên tích cực và trách nhiệm của cả hai tổ chức an sinh xã hội (ASXH) nêu trên, những năm qua, BHXH Việt Nam đã tăng cường hoạt động tại mỗi tổ chức. Đặc biệt, BHXH vừa kết thúc thành công nhiệm kỳ Chủ tịch ASSA (2018 - 2019) được các tổ chức ASXH trong khu vực và quốc tế đánh giá cao. Với vai trò kết nối, BHXH Việt Nam cùng ISSA và ASSA thảo luận một số nội dung về tăng cường kết nối, hợp tác thời gian tới. Theo đó, về nội dung hợp tác, ASSA đề xuất ISSA tạo điều kiện, khuyến khích 11 thành viên của ASSA được gia nhập là thành viên của ISSA. Bên cạnh đó, ASSA mong muốn tạo ra một phương thức chia sẻ kinh nghiệm giữa các thành viên của ISSA và ASSA. Đồng thời, ISSA tiếp tục có những hướng dẫn, hỗ trợ sâu hơn về ASXH cho các thành viên của ASSA…

Đại diện ISSA và ASSA thống nhất, sau hội thảo các cán bộ kỹ thuật, chuyên gia của hai Hiệp hội sẽ cùng nhau làm việc để xây dựng một biên bản hợp tác chung được ký kết trong thời gian sớm nhất, dự kiến tại Hội nghị Ban Chấp hành ASSA 38 tổ chức ở Cam-pu-chia vào tháng 9 tới.