Hội nghị - Hội thảo

Thứ Ba, 12-11-2019, 02:40

Ngày 11-11, tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động (LÐLÐ) Việt Nam phối hợp Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) tại Việt Nam tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thỏa ước lao động tập thể, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể nhóm doanh nghiệp (DN) tại Việt Nam.

Thỏa ước nhóm DN mang lại lợi ích cho tất cả các bên, là xu hướng thương lượng của công đoàn các nước trên thế giới. Sau một thời gian triển khai mô hình thí điểm, đến nay đã có bảy thỏa ước lao động tập thể nhóm DN được ký kết. Ðây là kết quả đáng khích lệ, khẳng định sự nỗ lực của các bên, cung cấp cơ sở quan trọng trong việc sửa đổi Bộ luật Lao động. Trong khuôn khổ ba ngày làm việc, Hội thảo tập trung thảo luận đánh giá kết quả thí điểm thương lượng tập thể nhóm DN; chia sẻ bài học kinh nghiệm từ các địa phương thí điểm; vai trò của các bên trong thúc đẩy thương lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể nhóm; triển khai nhiệm vụ đại diện cho người lao động (NLÐ), bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLÐ.

* Chiều 11-11, UBND tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội thảo khoa học về định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 5 năm 2021 - 2025, với sự tham gia của các chuyên gia, nhà quản lý, nhà khoa học đến từ các viện, trường đại học,…

Các chuyên gia đã tập trung phân tích, đánh giá kết quả đạt được, những bài học kinh nghiệm; xác định tiềm năng, lợi thế cũng như nguồn lực đầu tư của tỉnh, đề xuất, kiến nghị các giải pháp, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 cho tỉnh, nhất là trong phát triển nông nghiệp theo chuỗi giá trị gắn với ứng dụng thành tựu cách mạng công nghiệp 4.0. Ðây là cơ sở để Hậu Giang xây dựng văn kiện Ðại hội đại biểu đảng bộ tỉnh lần thứ 14 nhiệm kỳ 2020 - 2025.