Hội nghị - hội thảo

Thứ Tư, 14-08-2019, 02:58

Ngày 13-8, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức hội thảo quốc tế về các xu hướng việc làm và phát triển nguồn nhân lực trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Theo thống kê, hiện lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên của Việt Nam tính đến quý I-2019 là 55,4 triệu người, trong đó ước tính 54,3 triệu người có việc làm. Tỷ lệ lao động qua đào tạo của Việt Nam đang tăng dần theo các năm; từ 53% năm 2016 lên 56,1% năm 2017 và 58,6% năm 2018.

Tuy nhiên, cơ cấu lao động của Việt Nam còn khá lạc hậu, về cơ bản vẫn là thị trường nhiều lao động trong nông nghiệp, nông thôn với chất lượng cung lao động thấp, phân bổ chưa hợp lý; còn một tỷ lệ lớn lao động làm việc trong các nghề giản đơn, không đòi hỏi chuyên môn, kỹ thuật; đáng chú ý, số người thất nghiệp có trình độ cao đẳng, đại học trở lên vẫn còn cao…

Tại hội thảo, các đại biểu đã thảo luận về các nội dung, như: Xu hướng lao động, việc làm và phát triển nguồn nhân lực trong bối cảnh hội nhập quốc tế; vấn đề lao động, việc làm trong các cam kết thương mại quốc tế; việc làm trong cách mạng công nghiệp lần thứ tư, phát triển nguồn nhân lực đáp ứng hội nhập quốc tế…

PV