Hoạt động đối ngoại

Thứ Hai, 21-10-2019, 01:24
Nhân dịp tham dự lễ nhậm chức của Tổng thống và Phó Tổng thống nước CH In-đô-nê-xi-a, sáng 20-10, tại thủ đô Gia-các-ta, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã gặp gỡ các cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam, Ban Thư ký ASEAN, Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại ASEAN và một số cơ quan đại diện khác của Việt Nam tại In-đô-nê-xi-a.

Tại cuộc gặp, Đại sứ Việt Nam tại In-đô-nê-xi-a Phạm Vinh Quang đã báo cáo với Phó Chủ tịch nước và các thành viên trong đoàn về hoạt động của Đại sứ quán, Phái đoàn thường trực Việt Nam tại ASEAN, Ban Thư ký ASEAN và tình hình cộng đồng người Việt Nam ở In-đô-nê-xi-a - một cộng đồng luôn đoàn kết, phối hợp chặt chẽ và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ công tác.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thông báo về tình hình trong nước và kết quả của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 11, trong đó tập trung đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong năm 2019. Phó Chủ tịch nước biểu dương các kết quả công tác mà tập thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại In-đô-nê-xi-a và một số cơ quan đại diện khác đã đạt được, góp phần tăng cường và làm sâu sắc thêm quan hệ đối tác chiến lược tin cậy giữa hai nước.