Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Thứ Tư, 23-09-2020, 01:43

Sáng 22-9, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng PHẠM BÌNH MINH, Chủ tịch Ủy ban Chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN (ASW), Cơ chế một cửa quốc gia (NSW) và tạo thuận lợi thương mại (Ủy ban 1899) chủ trì phiên họp lần thứ bảy của Ủy ban.

Phát biểu ý kiến tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đánh giá cao nỗ lực của các bộ, ngành liên quan trong việc triển khai các nhiệm vụ được giao, đạt được những kết quả tích cực, với tinh thần tạo thuận lợi cho xuất nhập khẩu, nhất là hàng hóa nông sản. Ðề cập nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành tiếp tục rà soát, xây dựng kế hoạch triển khai các nhiệm vụ được giao còn lại.

Bộ Tài chính xây dựng Ðề án trình Thủ tướng Chính phủ về kiểm tra chất lượng an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu; phối hợp các bộ, ngành xây dựng Ðề án phát triển hệ thống công nghệ thông tin phục vụ triển khai cơ chế ASW và NSW bảo đảm thực hiện thủ tục hành chính cấp độ 4; thiết lập cơ chế và đẩy nhanh chia sẻ dữ liệu điện tử nhằm tối ưu hóa việc sử dụng cơ chế NSW theo hướng tạo thuận lợi, giảm chi phí cho các doanh nghiệp trong việc thực hiện thủ tục.

Bố trí đội ngũ nhân lực phù hợp để phối hợp chặt chẽ với Tổng cục Hải quan trong quá trình kết nối và vận hành thủ tục điện tử; kịp thời giải quyết những vướng mắc của doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính. Tiếp tục ban hành danh mục hàng hóa kèm mã HS, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối với những mặt hàng thuộc trách nhiệm quản lý của các bộ, ngành.

Tính đến hết tháng 8-2020, đã có 200 thủ tục hành chính của 13 bộ, ngành được kết nối, tăng 12 thủ tục so với năm 2019, với hơn 3,2 triệu hồ sơ và trên 40 nghìn doanh nghiệp. Ngoài ra, các bộ, ngành đã xây dựng mới và đã hoàn thành kiểm tra kết nối, đang chuẩn bị triển khai chính thức 14 thủ tục hành chính mới của Bộ Công thương (sáu thủ tục), Bộ Quốc phòng (sáu thủ tục), Bộ Y tế (hai thủ tục); xây dựng mới và đang trong quá trình kiểm thử đối với chín thủ tục hành chính mới của Bộ Y tế.

Với cơ chế ASW, Việt Nam đã kết nối thêm với năm nước ASEAN gồm: Bru-nây, Cam-pu-chia, Mi-an-ma, Lào và Phi-li-pin, nâng tổng số thành viên đã kết nối lên chín nước. Tổng số chứng nhận xuất xứ (C/O) tiếp nhận từ các nước ASEAN đạt hơn 179 nghìn trong khi tổng số C/O gửi sang các nước ASEAN là hơn 263 nghìn. Công tác kiểm tra chuyên ngành tiếp tục đạt được kết quả tích cực, trong đó tỷ lệ các lô hàng xuất nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành tại giai đoạn thông quan giảm từ 33% xuống còn 19%...

* Sáng 22-9, đồng chí VƯƠNG ÐÌNH HUỆ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội chủ trì hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Ðảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2015-2020 và việc thực hiện Quy định số 30-QÐ/TW ngày 26-7-2016 của Ban Chấp hành T.Ư Ðảng về "Thi hành Chương VII, Chương VIII Ðiều lệ Ðảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Ðảng".

5 năm qua, Hà Nội đã đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Ðảng; tăng cường kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và giám sát chuyên đề. Cấp ủy và Ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 4.143 đảng viên (trong đó, khiển trách 3.088 đảng viên, cảnh cáo 622 đảng viên, cách chức 72 đảng viên, khai trừ 361 đảng viên), thi hành kỷ luật 59 tổ chức đảng.

Kết luận hội nghị, cùng với việc đánh giá cao những kết quả đạt được, đồng chí Vương Ðình Huệ nhấn mạnh, người đứng đầu cấp ủy phải xác định trách nhiệm của mình, trực tiếp thường xuyên lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát; chịu trách nhiệm về kết quả công tác này ở địa phương mình. Cấp ủy và Ủy ban kiểm tra các cấp cần tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Ðiều lệ Ðảng; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức kiểm tra, giám sát.

Triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp kiểm tra, giám sát, kết hợp chặt chẽ giữa "xây và chống, lấy xây là chính", giám sát phải mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm; chú trọng kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên ở những địa bàn, lĩnh vực quan trọng, nhạy cảm, tác động đến nhiệm vụ chính trị của thành phố và cơ sở. Chuẩn bị cho Ðại hội Ðảng bộ thành phố Hà Nội khóa 17, nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí yêu cầu Ủy ban Kiểm tra Thành ủy tiếp tục tập trung nắm tình hình, giải quyết dứt điểm, đúng quy định đơn thư tố cáo, khiếu nại đối với tổ chức đảng, đảng viên có liên quan trực tiếp đến công tác nhân sự đại hội.

* Tối 22-9, tại Hà Nội, đồng chí TRẦN THANH MẪN, Bí thư T.Ư Ðảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam tiếp Ðại sứ Cu-ba tại Việt Nam Li-a-nít To-rét Ri-vê-ra.

Tại buổi tiếp, đồng chí Trần Thanh Mẫn khẳng định, trong những năm qua, quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt giữa Việt Nam và Cu-ba nói chung, giữa Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam và Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cu-ba nói riêng, không ngừng được vun đắp và phát triển toàn diện, trở thành nguồn cổ vũ lớn lao, hỗ trợ quý báu và phục vụ đắc lực cho sự nghiệp cách mạng của mỗi nước. Tình anh em, đồng chí Việt Nam - Cu-ba luôn là hình mẫu cao đẹp trong quan hệ quốc tế ngày nay. Ðồng chí trân trọng cảm ơn Ðảng, Nhà nước và nhân dân Cu-ba dù còn nhiều khó khăn vẫn hỗ trợ một phần trang thiết bị y tế để giúp Việt Nam ngăn chặn dịch Covid-19. Việt Nam cũng dành cho Cu-ba sự hỗ trợ, thể hiện tình cảm, chủ trương nhất quán của Việt Nam là đoàn kết, ủng hộ Cu-ba...

Ðại sứ Cu-ba nhấn mạnh, năm 2020, hai nước kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, hai bên sẽ cùng phối hợp có các hoạt động thiết thực để đánh dấu sự kiện quan trọng này. Ðại sứ khẳng định, trên cương vị của mình sẽ nỗ lực đóng góp củng cố quan hệ hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Ðảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước.

* Ngày 22-9, đồng chí ÐẶNG THỊ NGỌC THỊNH, Ủy viên T.Ư Ðảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng T.Ư dự Ðại hội thi đua yêu nước tỉnh Hòa Bình lần thứ 5 (giai đoạn 2020 - 2025), do tỉnh Hòa Bình tổ chức.

Phát biểu ý kiến tại đại hội, đồng chí Ðặng Thị Ngọc Thịnh ghi nhận và biểu dương những thành tựu nổi bật trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Hòa Bình thời gian qua. Ðồng chí đề nghị, thời gian tới, tỉnh tiếp tục tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục quán triệt và thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của Ðảng, Nhà nước về thi đua, khen thưởng, gắn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Ðảng và các quy định của Ðảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Triển khai sâu rộng các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong giai đoạn tới.

Cụ thể: Xây dựng Ðảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc; huy động mọi nguồn lực để phát triển nhanh và bền vững. Không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Tập trung xây dựng nông thôn mới, từng bước hướng tới xã nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu, song song với phát triển đô thị văn minh. Phấn đấu sớm đưa Hòa Bình phát triển và thuộc nhóm dẫn đầu trong khu vực trung du và miền núi Bắc Bộ...

Nhân dịp này, đồng chí Ðặng Thị Ngọc Thịnh trao 200 triệu đồng của Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam tặng các học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn tỉnh nhân dịp năm học mới 2020 - 2021.

Tại đại hội, có một tập thể và một cá nhân được trao tặng Huân chương Lao động hạng nhì; năm tập thể và sáu cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba; 10 tập thể và 12 cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; tám tập thể vinh dự nhận Cờ thi đua của Chính phủ, vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2019; UBND tỉnh trao Bằng khen tặng 15 tập thể và 45 cá nhân điển hình tiên tiến tiêu biểu giai đoạn 2015 - 2020 và phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025.

* Sáng 22-9, tại Quảng Ninh, Phó Thủ tướng TRỊNH ÐÌNH DŨNG dự lễ động thổ Tổ hợp công nghiệp phụ trợ ô-tô Thành Công Việt Hưng (TP Hạ Long) do UBND tỉnh Quảng Ninh phối hợp Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Công tổ chức. Ðây là công trình chào mừng Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ 15 nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tổ hợp là kết quả hợp tác giữa tỉnh Quảng Ninh và Tập đoàn Thành Công, được xây dựng trên tổng diện tích 340 ha với vị trí chiến lược, nằm ngay bên bờ vịnh Cửa Lục, thuận tiện cho cả giao thương nội địa và quốc tế. Trong thời gian tới, tổ hợp sẽ là nơi thu hút và quy tụ nhiều doanh nghiệp trong ngành phụ trợ ô-tô, sản xuất linh kiện và phụ tùng, nhất là những bộ phận có hàm lượng công nghệ cao...

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Trịnh Ðình Dũng nhấn mạnh: Mục tiêu của Chính phủ là phải có ô-tô thương hiệu Việt Nam, sản xuất tại Việt Nam có chất lượng tốt, đẹp, thuyết phục được người tiêu dùng sử dụng. Các doanh nghiệp Việt Nam phải tìm cách tham gia ngày càng sâu chuỗi giá trị ngành ô-tô, tăng dần tỷ lệ nội địa hóa của ô-tô sản xuất, lắp ráp trong nước, cũng như tiến tới tham gia các chuỗi giá trị công nghiệp ô-tô toàn cầu. Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Quảng Ninh cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cơ chế chính sách, cải cách hành chính, quy hoạch, chất lượng nguồn nhân lực, phát triển hạ tầng, chuẩn bị các điều kiện về đất đai bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội… để thu hút nguồn lực phục vụ đầu tư phát triển.

Ðồng thời, tiếp tục tập trung hỗ trợ, tạo điều kiện tốt nhất cho các nhà đầu tư triển khai dự án, thường xuyên báo cáo, giải quyết những vấn đề phát sinh, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án. Các nhà đầu tư cần tổ chức thực hiện dự án sau khi đáp ứng các yêu cầu, quy định của pháp luật, bảo đảm an toàn chất lượng, hiệu quả, bảo vệ môi trường theo đúng quy định. Phó Thủ tướng khẳng định, Chính phủ sẽ ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển ngành công nghiệp ô-tô nói chung, trong đó có các lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, với mục tiêu nâng cao tỷ lệ nội địa hóa, giảm giá thành, tăng chất lượng sản phẩm. Mục tiêu cuối cùng là phát triển ngành công nghiệp ô-tô Việt Nam đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu...

PV và CTV