Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Thứ Bảy, 15-08-2020, 04:46

Ngày 14-8, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ  Trịnh Ðình Dũng chủ trì buổi làm việc chuyên đề với Bộ Công thương và các bộ, ngành về Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn tới năm 2045 (Quy hoạch điện VIII).

Theo kết quả rà soát, đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch giai đoạn 2016 - 2020 cho thấy, quá trình thực hiện phụ tải trong giai đoạn vừa qua khá tốt, đạt 97,8%; xây dựng nguồn điện đạt 93,7% tổng công suất đặt so với quy hoạch. Tuy nhiên, cơ cấu xây dựng lại khác biệt, các nguồn nhiệt điện chỉ đạt 57,6% trong khi các nguồn năng lượng tái tạo lại vượt mức tới 205%.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Trịnh Ðình Dũng nhận định, trong những năm vừa qua, mặc dù đối mặt nhiều thay đổi về bối cảnh, cơ cấu nguồn điện và những xu hướng phát triển mới, nhưng ngành điện đã rất nỗ lực để đáp ứng đủ điện cho tiêu dùng, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh. Tuy nhiên, quá trình thực hiện Quy hoạch điện VII điều chỉnh cho thấy còn tồn tại nhiều vấn đề cần khắc phục.Nhiều dự án nhiệt điện than chậm tiến độ, dẫn đến nguy cơ thiếu điện, nhất là giai đoạn 2020 - 2025; tuy có tiềm năng lớn về điện mặt trời, điện gió, điện khí nhưng còn vướng mắc về mặt pháp lý, quy hoạch.

Do đó, Quy hoạch điện VIII phải được xây dựng một cách khoa học, bài bản, khắc phục các hạn chế, vướng mắc của Quy hoạch điện VII, đồng thời mang tính định hướng, không cứng nhắc, tạo ra không gian để huy động và phát huy các nguồn lực từ xã hội. Phó Thủ tướng yêu cầu Quy hoạch phải đưa ra được phương án, lựa chọn, kịch bản tốt nhất về tổng công suất từng giai đoạn, từng thời kỳ; có những đánh giá, dự báo dựa trên xu hướng sử dụng năng lượng sạch, công nghệ tiết kiệm điện; phù hợp với cơ cấu các ngành kinh tế,...