Hoạt động của lãnh đạo Ðảng, nhà nước

Chủ Nhật, 07-03-2021, 01:24

Ngày 6-3, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ TRƯƠNG HÒA BÌNH cùng Ðoàn đại biểu Quốc hội (ÐBQH) tỉnh Long An có buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 11, QH khóa XIV và tổng kết hoạt động của Ðoàn trong nhiệm kỳ khóa XIV.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri kiến nghị Trung ương sớm ban hành nghị định, thông tư quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ðầu tư; ban hành sửa đổi các quy định của Luật Ðất đai, Luật Nhà ở,… để làm cơ sở trong việc tiếp nhận dự án đầu tư; cần có văn bản hướng dẫn chi tiết về thẩm quyền, trình tự thủ tục, nội dung và điều kiện thẩm định trong việc tiếp nhận ngành nghề kinh doanh mà Việt Nam không có cam kết với WTO; kiến nghị sửa đổi, bổ sung quy định đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã được hưởng chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp khi tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc…

Trưởng đoàn ÐBQH tỉnh Long An Trương Văn Nọ đã thay mặt đoàn tiếp thu những ý kiến đề xuất và sẽ truyền đạt những kiến nghị của cử tri đến kỳ họp thứ 11, QH khóa XIV sẽ được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội sắp tới.

*  Ngày 6-3, dưới sự chủ trì của đồng chí VƯƠNG ÐÌNH HUỆ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Thường trực Thành ủy Hà Nội xem xét, thảo luận và cho ý kiến đối với dự thảo sáu chương trình công tác toàn khóa của Thành ủy Hà Nội khóa 17, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trên cơ sở xem xét dự thảo tờ trình, phân tích, đánh giá khách quan, dân chủ, bảo đảm khoa học, Thường trực Thành ủy Hà Nội thống nhất cao sẽ báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, thông qua tờ trình và dự thảo các chương trình công tác nêu trên trong hội nghị dự kiến diễn ra ngày 10-3. Như vậy đến nay, dự thảo 10 chương trình công tác toàn khóa của Thành ủy Hà Nội khóa 17 đã cơ bản hoàn thiện và sẽ được thông qua, ban hành ngay trong quý I.

Kết luận hội nghị, Thường trực Thành ủy Hà Nội yêu cầu Ban Chỉ đạo 10 chương trình công tác của Thành ủy chỉ đạo cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo khẩn trương tiếp thu ý kiến của Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy hoàn thiện dự thảo các chương trình; tham mưu xây dựng Tờ trình của Ban Thường vụ Thành ủy, trình các đồng chí Thường trực Thành ủy ký, ban hành trong thời gian tới để cụ thể hóa các mục tiêu, giải pháp đề ra trong Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ thành phố lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

PV