Hoạt động của lãnh đạo Ðảng, Nhà nước

Thứ Năm, 14-11-2019, 02:55

Chiều 13-11, tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Kinh tế T.Ư chủ trì Hội nghị Ban Chỉ đạo Trung ương xây dựng Ðề án tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về xây dựng và phát triển TP Cần Thơ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Phát biểu ý kiến tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh, Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Cần Thơ đã nỗ lực triển khai thực hiện Nghị quyết số 45, đạt những kết quả quan trọng và toàn diện trên các lĩnh vực. Ðồng chí đề nghị lãnh đạo TP Cần Thơ tập trung chỉ đạo việc tham gia phối hợp xây dựng Ðề án tổng kết Nghị quyết; các ban, bộ, ngành trung ương tích cực hỗ trợ TP Cần Thơ để việc tổng kết bảo đảm tiến độ, đạt kết quả cao nhất. Quá trình tổng kết, các ban, bộ, ngành và TP Cần Thơ bám sát kết quả thực hiện 15 năm qua, nhất là đối với những nội dung, quan điểm, mục tiêu, giải pháp lớn nêu tại nghị quyết; từ đó nhận diện các khó khăn, thuận lợi, nguyên nhân khách quan, chủ quan; phân tích rõ và đầy đủ bối cảnh tình hình mới đặt ra để xây dựng hướng phát triển đối với Cần Thơ thời gian tới. Ðồng thời tham khảo ý kiến của các cơ quan độc lập, như: các trường đại học, viện nghiên cứu trong nước và nước ngoài, các tỉnh liền kề trong vùng để tạo sự đồng thuận khi ban hành một nghị quyết hay kết luận của Bộ Chính trị trong thời gian tới.

* Chiều 13-11, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư T.Ư Ðảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư, có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên.

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đánh giá cao những kết quả tỉnh Hưng Yên đã đạt được trên các mặt kinh tế - xã hội, xây dựng Ðảng thời gian qua. Thời gian tới, tỉnh cần tiếp tục phát huy những lợi thế của địa phương tiếp giáp Thủ đô Hà Nội và vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, đẩy mạnh phát triển kinh tế công nghiệp, kinh tế dịch vụ, thương mại và kinh tế nông nghiệp có trọng điểm, theo hướng hàng hóa; khơi dậy sức dân trong khai thác các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh; quan tâm phát triển du lịch gắn với phát triển thương mại, dịch vụ mang tính bền vững. Về công tác xây dựng Ðảng, tỉnh Hưng Yên tiếp tục tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương; đồng thời chuẩn bị thật tốt đại hội đảng bộ các cấp trên địa bàn tỉnh, tiến tới Ðại hội lần thứ XIII của Ðảng; xây dựng Ðảng bộ trong sạch vững mạnh. Chú trọng công tác đào tạo bồi dưỡng, nâng cao lý luận chính trị cho cán bộ; tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

* Cùng ngày, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đã về dự Ngày hội Ðại đoàn kết toàn dân tộc khu dân cư Phú Thị, xã Mễ Sở, huyện Văn Giang.

Phát biểu tại đây, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đánh giá cao cấp ủy, chính quyền và nhân dân khu dân cư Phú Thị đã đoàn kết xây dựng quê hương; bày tỏ mong muốn nhân dân địa phương tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thi đua lao động sản xuất, xây dựng khu dân cư phát triển đồng bộ về mọi mặt.

PV và TTXVN