Hoàn thành tổ chức công an xã chính quy toàn quốc trước ngày 30-6-2022

Thứ Ba, 04-05-2021, 01:57

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 42/2021/NĐ-CP quy định việc xây dựng công an xã, thị trấn chính quy.

Theo đó, công an xã chính quy là công an cấp cơ sở, bố trí ở các đơn vị hành chính xã, thị trấn, thuộc hệ thống tổ chức của Công an nhân dân; làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Việc xây dựng công an xã chính quy bảo đảm không tăng biên chế của Bộ Công an đến năm 2021, có lộ trình và phù hợp tình hình thực tế của địa phương. Trưởng Công an xã chịu sự chỉ huy, quản lý trực tiếp của trưởng công an huyện về công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng công an xã, đồng thời chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, UBND, chịu sự giám sát của HĐND cùng cấp về công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn. Việc tổ chức công an xã chính quy ở các xã, thị trấn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự được hoàn thành trước ngày 30-6-2021. Đối với các xã, thị trấn còn lại trong toàn quốc hoàn thành việc tổ chức công an xã chính quy trước ngày 30-6-2022. Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16-5-2021.