Hệ thống các trường chính trị phát động thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025

Thứ Bảy, 11-07-2020, 14:46
Đồng chí Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

Sáng 11-7, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Đại hội thi đua yêu nước Học viện lần thứ V (2020-2025). Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự và phát biểu tại đại hội.

Tới dự đại hội có các đồng chí: Tô Huy Rứa, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện CTQG Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các đồng chí lãnh đạo, đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương và TP Hà Nội; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Học viện.

Cùng dự đại hội có 498 đại biểu là đại diện cho các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong hệ thống Học viện và 74 trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trường đào tạo cán bộ của các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương (trường chính trị); các đại biểu là đại diện của 41 tập thể điển hình tiên tiến và 157 đại biểu là cá nhân điển hình tiên tiến.

Hệ thống các trường chính trị phát động thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025  -0
Đoàn Chủ tịch Đại hội. 

Đây là sự kiện chính trị quan trọng, nhằm thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh lần thứ III nhiệm kỳ 2020-2025; là mốc đánh dấu bước phát triển mới của công tác thi đua - khen thưởng tại Học viện trên cơ sở tiếp nối, phát huy truyền thống hơn 70 năm xây dựng, phát triển và những thành tích đã đạt được trong giai đoạn 2015-2020, từ đó đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2020-2025.

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Phạm Minh Chính nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những kết quả đã đạt được trong phong trào thi đua yêu nước 5 năm qua của toàn hệ thống Học viện và các trường chính trị trong cả nước. Các thế hệ cán bộ, giảng viên, học viên của Học viện CTQG Hồ Chí Minh và các trường chính trị đã phát huy truyền thống tốt đẹp của trường Đảng; tích cực thực hiện phong trào thi đua, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu khoa học và tư vấn chính sách cho Đảng và Nhà nước, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Phạm Minh Chính ghi nhận, trong nhiều nhiệm kỳ và trong 5 năm qua, toàn hệ thống Học viện và các trường chính trị đã tổ chức thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước về đổi mới công tác thi đua - khen thưởng, phát động phong trào thi đua với nội dung cụ thể, thiết thực, đạt được những kết quả đáng tự hào, cần tiếp tục tổng kết, nhân rộng. Các phong trào thi đua góp phần động viên, cổ vũ tập thể cán bộ, giảng viên, người lao động vượt qua khó khăn, phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo, tập trung đổi mới trong giảng dạy, say mê nghiên cứu khoa học, sáng tạo trong tham gia, tham mưu, tích cực xây dựng và phát triển Học viện toàn diện trên các lĩnh vực, đặc biệt là việc ghi dấu ấn về đào tạo cán bộ “vừa hồng, vừa chuyên”.

Hệ thống các trường chính trị phát động thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025  -0

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại đại hội. 

Giai đoạn 2015-2020, Học viện đã đạt nhiều kết quả nổi bật trong công tác đào tạo và tiếp tục tập trung đổi mới chương trình, giáo trình, mở rộng quy mô đào tạo, tăng cường quản lý hệ thống, bảo đảm kỷ cương, kỷ luật trong học tập với tinh thần học viên là trung tâm, giảng viên là động lực, nhà trường là nền tảng.

Cùng với thi đua trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học, thi đua trên các lĩnh vực khác của Học viện và các trường chính trị như công tác lịch sử Đảng và nhiều công tác khác cũng đạt hiệu quả cao, thúc đẩy hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của toàn hệ thống Học viện và các trường chính trị.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí Phạm Minh Chính cũng chỉ ra một số mặt hạn chế, như một vài đơn vị tổ chức phong trào thi đua còn mang tính hình thức, chưa gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ chính trị, còn có phong trào thi đua chưa thật sự toàn diện, chưa cụ thể và chưa đồng đều, liên tục; vẫn còn có trường hợp chậm phát hiện và bồi dưỡng điển hình tiên tiến qua phong trào thi đua yêu nước.

Tại đại hội, đồng chí Phạm Minh Chính cũng đã đề ra sáu nội dung chỉ đạo nhằm khắc phục mặt hạn chế, đồng thời phát huy những thành tích đạt được, để phong trào thi đua yêu nước của Học viện và các trường chính trị đi vào chiều sâu, ngày càng hiệu quả hơn, thiết thực và thực chất hơn.

Tiếp thu các ý kiến tại đại hội, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện CTQG Hồ Chí Minh, các trường chính trị đã long trọng phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025 theo chủ đề “Đoàn kết - Kỷ cương - Gương mẫu - Sáng tạo - Hiệu quả” với các nội dung cụ thể.

Hệ thống các trường chính trị phát động thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025  -0
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng phát động thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025 trong hệ thống Học viện và các trường chính trị trong cả nước.

Theo đó, xác định một số chỉ tiêu cụ thể hằng năm giai đoạn 2020-2025 như: 100% đơn vị tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước, triển khai chương trình, kế hoạch thi đua và thực hiện đăng ký thi đua đối với tập thể và cá nhân trong cơ quan, đơn vị; 100% đơn vị và cá nhân thực hiện đúng kỷ cương công tác, các quy chế, quy định của Học viện, các trường chính trị;

Hơn 90% tổ chức chuyên môn, cơ quan, đơn vị trở lên được đánh giá từ Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; Tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng được xếp loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ năm sau cao hơn năm trước; Các tổ chức đoàn thể đạt danh hiệu Vững mạnh xuất sắc.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đề nghị ngay sau Đại hội, căn cứ chủ đề phong trào thi đua, phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2020-2025, các tập thể trực thuộc Học viện và các trường chính trị trong cả nước hãy tích cực hưởng ứng, sáng tạo và nghiêm túc thực hiện có hiệu quả các nội dung thi đua giai đoạn 2020-2025.

Dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Phạm Minh Chính trao tặng Cờ Thi đua của Chính phủ cho tập thể lãnh đạo Học viện.

Hệ thống các trường chính trị phát động thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025  -0
Đồng chí Phạm Minh Chính trao Cờ Thi đua của Chính phủ tặng tập thể Học viện. 

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao Huân chương Độc lập của Chủ tịch nước cho đồng chí Vũ Văn Phúc, nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản và đồng chí Lê Quốc Lý, nguyên Phó Giám đốc Học viện CTQG Hồ Chí Minh;

Hệ thống các trường chính trị phát động thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025  -0
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao tặng huân chương cho các cá nhân. 

Trao Huân chương Lao động của Chủ tịch nước cho các đồng chí nguyên là cán bộ Học viện; trao danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn quốc cho một cá nhân thuộc Học viện.

Cũng tại đại hội, lãnh đạo Học viện đã trao Cờ thi đua, Bằng khen và Bằng công nhận điển hình tiên tiến cho 41 tập thể và 157 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thi đua thời gian qua.

Hệ thống các trường chính trị phát động thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025  -0
 Lãnh đạo Học viện CTQG Hồ Chí Minh trao tặng Cờ thi đua cấp Học viện.
Tin, ảnh: NGUYÊN MINH