HĐND tỉnh Thái Bình họp bất thường thông qua nhiều nội dung quan trọng

Thứ Ba, 26-05-2020, 13:25

NDĐT - Sáng 26-5, HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 triệu tập phiên họp bất thường để xem xét, quyết nghị về công tác cán bộ và thông qua 16 tờ trình của UBND tỉnh liên quan đến các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế, xã hội cấp bách đặt ra trong thời điểm hiện nay.

Theo đó, HĐND tỉnh đã biểu quyết với tỷ lệ 100% đại biểu nhất trí miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình, khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh, khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với đồng chí Nguyễn Hồng Diên, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình (do được Bộ Chính trị điều động giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương theo quyết định số 2086 ngày 29-4).

Thường trực HĐND tỉnh có trách nhiệm thông báo cho Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Bình, đồng chí Nguyễn Hồng Diên và cử tri thuộc đơn vị bầu cử số 15, TP Thái Bình biết.

Tại phiên họp, HĐND tỉnh đã biểu quyết, thông qua 16 tờ trình của UBND tỉnh, trong đó có nhiều nội dung quan trọng như xử lý cấp bách kè Ngô Xá, đê Hồng Hà II, thuộc địa phận xã Nguyên Xá (huyện Vũ Thư); cống Hệ thuộc đê Hữu Hóa (huyện Thái Thụy); dự án bố trí ổn định dân cư cấp bách vùng thiên tai xã Nam Cao (huyện Kiến Xương) và xã Đông Trà (huyện Tiền Hải)...

Bên cạnh đó, HĐND tỉnh đã thông qua tờ trình số 108 của UBND tỉnh liên quan đến việc phân cấp quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước. Cụ thể, các dự án nhóm C (tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng) sẽ phân cấp cho UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư (trước đây phải được HĐND tỉnh thông qua).

Việc phân cấp nêu trên nhằm đơn giản hóa thủ tục đầu tư, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền để tăng tính chủ động, phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh, góp phần đẩy nhanh tiến độ triển khai thủ tục đầu tư và giải ngân các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh.

Tin, ảnh: MAI TÚ