Hà Tĩnh vinh danh 100 điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước lần thứ VII

Thứ Bảy, 03-10-2020, 11:39
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại đại hội.

Sáng 3-10, tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ VII (giai đoạn 2020-2025). Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng T.Ư cùng các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang và 301 điển hình tiên tiến dự đại hội. 

Báo cáo Tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng giai đoạn 2015 - 2020 do Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Hà Tĩnh Nguyễn Thị Nữ Y trình bày nêu rõ, trong những năm qua phong trào thi đua và công tác khen thưởng ở Hà Tĩnh tiếp tục được phát triển và có nhiều đổi mới. Qua các phong trào thi đua, đã phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền giới thiệu, kịp thời biểu dương, khen thưởng và nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình. Góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020.

Kết quả đó là sự nỗ lực thi đua của cả hệ thống chính trị, trong đó có công sức của nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang, doanh nhân và cộng đồng doanh nghiệp. Những thành tựu đạt được trong thực hiện các phong trào thi đua đã thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh; từ nông thôn đến thành thị đang từng bước thay đổi theo hướng văn minh, hiện đại, đời sống nhân dân được cải thiện; hệ thống chính trị được củng cố; quan hệ đối ngoại được mở rộng; biên giới được giữ vững. Giai đoạn 2015-2020, tỉnh Hà Tĩnh hai lần được tặng Cờ Thi đua của Chính phủ, hai lần được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng Nhất về phong trào xây dựng nông thôn mới.

Trong 5 năm thực hiện phong trào thi đua toàn tỉnh đã có hơn 4.605 điển hình tiên tiến được vinh danh tại hội nghị điển hình tiên tiến cơ sở; có 904 gương điển hình tiến tiến được vinh danh trong học tập và làm theo gương Bác Hồ; 301 gương điển hình tiên tiến được vinh danh tại Đại hội thi đua yêu nước toàn tỉnh lần thứ VII.

Hà Tĩnh vinh danh 301 điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước lần thứ VII -0
 Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Bằng khen của Chính phủ cho tỉnh Hà Tĩnh.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Hội đồng thi đua khen thưởng T.Ư, đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh chúc mừng và biểu dương những kết quả, thành tích mà tỉnh Hà Tĩnh đạt được trong thời gian qua, nhất là công tác thi đua khen thưởng của tỉnh được tổ chức toàn diện, thường xuyên, liên tục phát triển cả chiều rộng lẫn chiều sâu… góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội Hà Tĩnh phát triển khá toàn diện, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2015 -2020 đạt 6,75 %; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; thu ngân sách nhiều năm liền đạt và vượt dự toán; môi trường kinh doanh được cải thiện rõ rệt, chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh được nâng lên đáng kể; chương trình xây dựng nông thôn mới có bước chuyển biến mạnh mẽ, số xã và huyện đạt chuẩn nông thôn mới vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và cao hơn mức bình quân cả nước…

Để đưa phong trào thi đua và công tác khen thưởng lên một tầm cao mới, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2020- 2025, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đề nghị tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua khen thưởng, đặc biệt là chỉ thị 34CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, vai trò, vị trí và tác dụng của công tác thi đua khen thưởng trong tình hình mới;

Tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước mà Trung ương, các bộ ngành, tỉnh phát động gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để Hà Tĩnh luôn là điểm sáng đi đầu cả nước trong việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước; thực hiện tư tưởng thi đua ái quốc của Người, phong trào thi đua yêu nước phải gắn chặt với thực hiện nhiệm vụ chính trị trong từng giai đoạn và đối với Hà Tĩnh trong thời gian tới cần tiếp tục đẩy mạnh công cuộc xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát huy truyền thống cách mạng, khơi dậy ý chí tự cường và khát vọng vươn lên, đẩy mạnh ứng dụng phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, hướng đến mục tiêu đưa Hà Tĩnh phát triển nhanh và bền vững, trở thành trung tâm của khu vực Bắc Trung Bộ; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng, bảo đảm chính xác, công bằng, kịp thời…

Dịp này, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao tặng tỉnh Hà Tĩnh Bằng khen của Chính phủ; tỉnh Hà Tĩnh trao công nhận huyện Thạch Hà đạt chuẩn nông thôn mới, thị xã Kỳ Anh đạt tiêu chí đô thị loại III.

Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh cũng đã trao tặng 200 suất học bổng cho các học sinh nghèo vượt khó, một tỷ đồng giúp người dân vùng ảnh hưởng khắc phục hậu quả cơn bão số 5 vừa qua.

NGÔ TUẤN