Hà Tĩnh trưng bày chuyên đề “Ký ức lịch sử”

Thứ Hai, 16-12-2019, 18:00

NDĐT - Ngày 16-12, tại thành phố Hà Tĩnh (Hà Tĩnh), Bảo tàng Hà Tĩnh phối hợp Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hà Tĩnh tổ chức trưng bày chuyên đề “Ký ức lịch sử”.

Đây là hoạt động mang ý nghĩa thiết thực được tổ chức nhân kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12-1989 – 22-12-2019) và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 – 22-12-2019) nhằm ôn lại lịch sử, truyền thống hào hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam, góp phần giáo dục, khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, ý nghĩa trách nhiệm của mỗi người dân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN.

Với gần 400 hình ảnh, tài liệu, hiện vật theo sáu chủ đề: Đảng, Nhà nước và Chủ tịch Hồ Chí Minh với quân đội; Quân đội nhân dân Việt Nam ra đời cùng toàn dân tiến hành cuộc Cách mạng Tháng Tám thành công; Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954); Cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ, cứu nước (1954-1975); Phát huy những truyền thống của bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ đổi mới; Quân và dân Hà Tĩnh trong xây dựng, bảo vệ đất nước.

Trưng bày diễn ra từ ngày 16 đến 25-12, tại Bảo tàng Hà Tĩnh, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (TP Hà Tĩnh).

TIN, ẢNH: NGÔ TUẤN