Hà Tĩnh thông qua chính sách hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19

Thứ Ba, 24-03-2020, 18:03
Các đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII biểu quyết thông qua Nghị quyết.

NDĐT - Ngày 24-3, tại Kỳ họp thứ 13 (kỳ họp bất thường), HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII đã thông qua Nghị quyết quy định mức chi hỗ trợ đối với người được cách ly y tế và bồi dưỡng người tham gia trực tiếp thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch và một số nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Hà Tĩnh sẽ sử dụng nguồn ngân sách được trích từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi hỗ trợ: 60.000 đồng/người/ngày đối với các trường hợp người cách ly tại cơ sở điều trị, cơ sở cách ly tập trung; 40.000 đồng/người/ngày đối với các trường hợp người thường trú, tạm trú tại địa bàn được cơ quan có thẩm quyền quyết định khoanh vùng dập dịch. Thời gian hỗ trợ từ khi cách ly đến hết thời gian cách ly theo quy định.

Cùng với đó, tỉnh Hà Tĩnh sẽ hỗ trợ 100.000 đồng/người/ngày đối với người trực tiếp phục vụ người được cách ly tại cơ sở điều trị, cơ sở cách ly tập trung; 150.000 đồng/người/ngày làm việc; 200.000 đồng/người/ngày nghỉ; 300.000 đồng/người/ngày lễ, ngày Tết đối với người tham gia trực tại các chốt, trạm kiểm dịch ở các đầu mối giao thông ra, vào các vùng có dịch. Thời gian nhận bồi dưỡng tính theo số ngày thực tế trực tiếp tham gia phục vụ người được cách ly tại cơ sở điều trị, cơ sở cách ly tập trung và số ngày thực tế làm việc tại các chốt, trạm kiểm dịch từ khi thành lập đến khi gỡ bỏ chốt, trạm kiểm dịch theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 đang có những diễn biến phức tạp, chính sách hỗ trợ được HĐND tỉnh Hà Tĩnh thông qua góp phần bảo đảm cuộc sống những người được cách ly y tế tập trung, cũng như lực lượng tham gia phòng, chống dịch bệnh an tâm làm việc, giảm khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ được phân công.

TIN, ẢNH: NGÔ TUẤN