Hà Tĩnh hoàn thành đại hội đảng cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020 -2025

Thứ Bảy, 04-07-2020, 01:20

Theo thông tin từ Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Tĩnh, đến nay toàn tỉnh đã hoàn thành đại hội đảng cấp cơ sở ở tất cả 638 đảng bộ, chi bộ. Trong đó, có 223 đảng bộ, 215 chi bộ cơ sở thực hiện bầu bí thư trực tiếp tại đại hội, 437 đồng chí bí thư cấp ủy trúng cử với tỷ lệ phiếu thấp nhất là 92%, có nhiều đồng chí đạt tỷ lệ số phiếu 100%.

Tại nhiệm kỳ này các đảng bộ, chi bộ đã bầu được 5.131 đồng chí vào ủy viên ban chấp hành khóa mới. Trong đó có 3.683 đồng chí tái cử, đạt 71,78% và 1.448 đồng chí tham gia cấp ủy lần đầu; tỷ lệ cấp ủy viên là nữ đạt 22,02% (1.448 đồng chí), cấp ủy viên dưới 35 tuổi đạt 14,52% (745 đồng chí). Về trình độ chuyên môn, có 14,61% tiến sĩ, thạc sĩ 73,34% có trình độ đại học 73,34% và 10,31% có trình độ cao đẳng, trung cấp. Trong tổng số 216 xã, có 138 đơn vị thực hiện mô hình bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch HÐND; 22 xã thực hiện mô hình bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND.

Các cấp ủy của tỉnh đã nghiêm túc triển khai, quán triệt đầy đủ, sâu sắc nội dung và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của T.Ư, của Tỉnh ủy và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội. Công tác chuẩn bị nhân sự được thực hiện dân chủ, khách quan, minh bạch. Quá trình chuẩn bị nhân sự, các cấp ủy chú trọng việc đánh giá, nhận xét cán bộ. Nhân sự được lựa chọn, giới thiệu tại đại hội đều bảo đảm tiêu chuẩn, chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý, bảo đảm số dư trong danh sách bầu cử cấp ủy, ban thường vụ,… đúng quy định.

★ Ngày 3-7, tại Hà Nội, Báo điện tử Ðảng Cộng sản Việt Nam tổ chức giao lưu trực tuyến "Những vấn đề rút ra từ đại hội điểm cấp trên cơ sở hiện nay".

Tham gia giải đáp vấn đề bạn đọc quan tâm, các khách mời đến từ Thành ủy Hà Nội, Thành ủy Hải Phòng, Tỉnh ủy Hải Dương góp phần cung cấp thông tin về kết quả bước đầu tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, nhất là đại hội điểm cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025. Nhìn từ thực tiễn đại hội điểm được tổ chức ở các địa phương vừa qua, cho thấy, các cấp ủy được chọn chỉ đạo đại hội điểm đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ công tác quán triệt các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương về đại hội đảng bộ các cấp, đại hội điểm; tiến hành xây dựng kế hoạch, thành lập các tiểu ban, tổ giúp việc; chuẩn bị văn kiện, nhân sự, kịch bản, giải quyết vấn đề dư luận quan tâm, công tác tuyên truyền tạo không khí phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân…

Các đại biểu tập trung phân tích, trao đổi kinh nghiệm chỉ đạo, điều hành; cách làm mới, phù hợp điều kiện thực tế tại địa phương; công tác tuyên truyền, nắm tình hình tư tưởng dư luận trước, trong, sau đại hội; công tác chuẩn bị các văn kiện trình đại hội, nhất là chất lượng báo cáo chính trị, chương trình hành động thực hiện nghị quyết; quá trình chuẩn bị nhân sự và thực hiện các bước quy trình nhân sự; xử lý tình huống phát sinh tại đại hội… Từ đó, tiếp tục rút kinh nghiệm để triển khai đồng bộ, có hiệu quả đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025.

PV