Hà Nội tiếp tục thí điểm mô hình Đội Quản lý trật tự xây dựng cấp huyện

Thứ Ba, 14-07-2020, 17:45
Toàn cảnh hội nghị ngày 14-7.

Ngày 14-7,  Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đã chủ trì Hội nghị đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm 2020 của Ban Chỉ đạo quản lý, tổ chức bộ máy, biên chế TP Hà Nội.

Sáu tháng đầu năm nay, thành phố đã tập trung triển khai sắp xếp người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, thôn, tổ dân phố và sắp xếp lại các thôn, tổ dân phố không bảo đảm tiêu chuẩn. Sau sắp xếp, thành phố đã giảm được 2.708 thôn, tổ dân phố (giảm 34%).

Ban Thường vụ Thành ủy cũng phê duyệt, ban hành Đề án 32 về sắp xếp, kiện toàn tổ chức, bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách Ủy ban MTTQ thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố, bắt đầu thực hiện từ ngày 1-7-2020. Theo đó, giảm bốn lãnh đạo cấp phó (16%), giảm 13 lãnh đạo cấp phòng, ban (21,67%). Ở cấp huyện trung bình giảm từ 3-4 cấp phó chuyên trách.

Thực hiện các nội dung tại phiên họp thứ 17 của Ban Chỉ đạo, UBND thành phố đã chỉ đạo Sở Nội vụ hoàn thiện Đề án “Thí điểm thi tuyển chức danh trưởng phòng, chi cục trưởng, thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập thuộc sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã và đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thành phố” để trình Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo thực hiện.

Ngoài ra, UBND thành phố đã thống nhất phương án sắp xếp hai chi cục và hai đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; báo cáo xin ý kiến Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về phương án sắp xếp các trường cao đẳng, trung cấp (từ 21 trường giảm còn 10 trường) và các cơ sở bảo trợ xã hội (từ 12 cơ sở giảm còn năm cơ sở)...

Về phương án tổ chức mô hình Đội Quản lý trật tự xây dựng cấp huyện, Giám đốc Sở Nội vụ Vũ Thu Hà báo cáo,  đến ngày 10-8-2020 sẽ kết thúc hai năm thí điểm theo Quyết định 26/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Sở Nội vụ đã phối hợp Sở Xây dựng để tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thí điểm và xin ý kiến các bộ, ngành về mô hình tổ chức Đội Quản lý trật tự xây dựng cấp huyện.

Kết quả thực hiện cho thấy, các quận, huyện, thị xã đã xây dựng cơ chế phối hợp, có sự tham gia của cả hệ thống chính trị, cho nên đã phát huy hiệu quả, rõ trách nhiệm, kết quả quản lý trật tự xây dựng tại các quận, huyện, thị xã tốt hơn. Trên cơ sở đó, liên Sở Nội vụ và Sở Xây dựng đã có tờ trình, báo cáo UBND thành phố xin ý kiến Ban Chỉ đạo, trình Chính phủ tiếp tục thực hiện mô hình thí điểm Đội Quản lý trật tự xây dựng cấp huyện như hiện nay, thời gian thí điểm ba năm, kể từ ngày 10-8-2020.

Kết luận phiên họp, đồng chí Vương Đình Huệ đề nghị, Ban Chỉ đạo bám sát các nội dung, nhiệm vụ công tác cả năm để có điều chỉnh, bổ sung phù hợp. Trong quá trình thực hiện, cần đẩy mạnh tuyên truyền và cần quán triệt và thực hiện đúng đường lối, quan điểm của Đảng, nhất là về tự chủ các đơn vị sự nghiệp công lập để đảm bảo sự công bằng.

Bí thư Thành ủy yêu cầu tập trung hoàn thành việc sắp xếp các trường cao đẳng, trung cấp và các cơ sở bảo trợ xã hội; hai chi cục và hai đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; xây dựng mô hình tổ chức Trung tâm điều hành thông minh của thành phố, trước mắt, tập trung thực hiện chức năng điều hành giao thông thông minh… Đồng thời hoàn thành việc xét tuyển đối với giáo viên hợp đồng có đóng Bảo hiểm xã hội từ năm 2015 trở về trước theo chỉ đạo của thành phố và Bộ Nội vụ, bảo đảm cơ bản tuyển hết những trường hợp đủ điều kiện.

Đồng chí cũng giao Ban Cán sự Đảng UBND thành phố sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả hai năm thí điểm mô hình Đội Quản lý trật tự xây dựng cấp huyện, báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy để báo cáo Chính phủ tiếp tục cho phép thực hiện thí điểm mô hình này.

QUỐC TOẢN