Hà Nam tiếp tục nhân rộng các mô hình điểm học tập và làm theo Bác Hồ

Thứ Hai, 13-11-2017, 11:15
Ông Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Nam trao thưởng cho các tập thể có mô hình điểm cấp tỉnh về học tập và làm theo Bác.

NDĐT- Ngày 13-11, Tỉnh ủy Hà Nam tổ chức sơ kết một năm triển khai mô hình điểm “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII, về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tháng 9-2016, tỉnh Hà Nam đã triển khai đến các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc việc xây dựng các mô hình điểm về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhằm tạo phong trào sâu rộng trong học và làm theo Bác, xây dựng và nhân rộng các mô hình điển hình, nhân tố mới, mô hình mới có hiệu quả trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Sau một năm triển khai thực hiện, các mô hình điểm về học tập và làm theo Bác góp phần củng cố niềm tin và tạo chuyển biến tích cực về hành động của mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân trong việc tự giác, thường xuyên học và làm theo Bác. Theo đó, các cấp ủy đảng tỉnh Hà Nam đã xây dựng được 290 mô hình điểm trong đó có ba mô hình điểm cấp tỉnh, 36 mô hình cấp huyện và 251 mô hình cấp cơ sở.

Việc xây dựng mô hình điểm ở mỗi cấp và đơn vị được tỉnh Hà Nam coi là một trong những giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện Chỉ thị 05, góp phần ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, xây dựng đảng ngày càng trong sạch vững mạnh, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng của địa phương. Tinh thần trách nhiệm nói đi đôi với làm, gương mẫu, đi đầu trong công việc, phong cách làm việc gần dân, vì dân của nhiều cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt, lãnh đạo các cấp được phát huy đã góp phần giải quyết dứt điểm nhiều vụ việc nổi cộm, phức tạp được nhân dân đánh giá cao.

Phát biểu tại hội nghị sơ kết, ông Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Nam nhấn mạnh: Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, trong đó việc xây dựng mô hình về “Học tập và làm theo tư tương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được tỉnh Hà Nam xác định là nhiệm vụ, giải pháp quan trọng cần tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian tới với một số nhiệm vụ cụ thể. Trên cơ sở sơ kết, đánh giá nghiêm túc, đúng thực chất kết quả xây dựng mô hình điểm ở mỗi đơn vị và địa phương, từ đó lựa chọn mô hình thực sự có hiệu quả, có tính thiết thực để nhân rộng, tạo sức lan tỏa trong xã hội. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Các cấp ủy cần thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc tổ chức thực hiện, qua đó kịp thời biểu dương, khen thưởng, đồng thời phê bình, nhắc nhở những nơi thực hiện chưa nghiêm.

Thời gian tới, tỉnh Hà Nam tiếp tục tuyên truyền, nhân rộng các mô hình “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc tự giác, thường xuyên, là một trong những tiêu chí đánh giá chất lượng và thi đua của các địa phương, cơ quan, đơn vị, của từng cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, người lao động và nhân dân trong tỉnh.

ĐÀO PHƯƠNG