Hạ hình thức kỷ luật đối với ông Trần Thanh Thắng

Thứ Hai, 10-08-2020, 14:15
UBKT Tỉnh ủy Kiên Giang quyết định thay đổi hình thức kỷ luật đối với ông Trần Thanh Thắng.

Ngày 10-8, tại huyện đảo Kiên Hải, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Kiên Giang đã công bố Quyết định 321 ngày 5-8-2020 của UBKT Tỉnh ủy Kiên Giang, giải quyết khiếu nại kỷ luật của ông Trần Thanh Thắng, nguyên Bí thư Chi bộ Công thương, nguyên Trưởng Phòng Kinh tế hạ tầng (KTHT), Tài nguyên và Môi trường (TN và MT) huyện Kiên Hải. Hiện ông Thắng là chuyên viên Văn phòng HĐND-UBND huyện Kiên Hải.

Theo đó, UBKT Tỉnh ủy Kiên Giang quyết định thay đổi hình thức kỷ luật đối với ông Trần Thanh Thắng từ “Cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng” bằng hình thức “Cảnh cáo”. UBKT Tỉnh ủy Kiên Giang, xét thấy: “Đồng chí Trần Thanh Thắng có vi phạm, nhưng chưa đến mức phải áp dụng hình thức kỷ luật “Cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng”.

Được biết, thẩm quyền xử lý đối với ông Trần Thanh Thắng thuộc Ban Thường vụ Huyện ủy Kiên Hải. Tuy nhiên, trước đó cơ quan tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy Kiên Hải trong công tác xử lý kỷ luật đảng viên là UBKT Huyện ủy Kiên Hải lại có nhiều thiếu sót, khuyết điểm dẫn đến quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy Kiên Hải chưa chuẩn xác.

Vấn đề này, Nhân Dân điện tử đã đề cập đến trong bài viết “Xem xét lại việc xử lý sai phạm tại huyện Kiên Hải”. Vụ việc bắt đầu từ ngày 31-7-2018, khi UBKT Huyện ủy Kiên Hải ban hành Quyết định số 37 Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Chi bộ Công thương và cá nhân ông Trần Thanh Thắng, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng KTHT-TNMT huyện Kiên Hải.

Đến ngày 27-8-2018, UBKT Huyện ủy Kiên Hải ban hành Quyết định số 40 bổ sung thành viên của đoàn kiểm tra. Đoàn kiểm tra phải gia hạn đến hai lần, đến ngày 15-1-2019, UBKT Huyện ủy Kiên Hải mới ban hành Thông báo số 56. Nhưng đối tượng bị kiểm tra là ông Trần Thanh Thắng không đồng tình và có đơn khiếu nại.

Sau đó, ngày 12-2-2019, Huyện ủy Kiên Hải ban hành Công văn số 717 tạm ngưng thực hiện Thông báo số 56, đồng thời ban hành Quyết định số 1308 thành lập Tổ xem xét khiếu nại Thông báo số 56. Theo quy định, Ban Thường vụ Huyện ủy Kiên Hải phải ra Thông báo kết luận vụ việc, nhưng lại ban hành Công văn yêu cầu UBKT Huyện ủy Kiên Hải điều chỉnh Thông báo số 56.

Ngày 16-9-2019, UBKT Huyện ủy Kiên Hải ban hành tiếp Thông báo số 68 điều chỉnh Thông báo số 56 với nhiều nội dung thay đổi.

Vụ việc được ông Trần Thanh Thắng làm đơn khiếu nại đến Thường trực Tỉnh ủy Kiên Giang. Ngày 14-11-2019, Tỉnh ủy Kiên Giang có văn bản số 964 giải quyết khiếu nại của đảng viên Trần Thanh Thắng. Và đến ngày 25-3, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Kiên Giang ký Thông báo kết luận số 421 kết luận kiểm tra Thông báo số 68 của UBKT Huyện ủy Kiên Hải.

Trong Thông báo số 421 của UBKT Tỉnh ủy Kiên Giang chỉ rõ các nội dung mà Thông báo số 68 của UBKT Huyện ủy Kiên Hải kết luận đối với ông Trần Thanh Thắng là “có cơ sở”. Đồng thời, Thông báo số 421 cũng chỉ ra và bác bỏ nhiều nội dung mà Thông báo số 68 kết luận đối với ông Trần Thanh Thắng “không có cơ sở”.

Sau khi có Thông báo số 421 của UBKT Tỉnh ủy Kiên Giang, Ban Thường vụ Huyện ủy Kiên Hải chỉ đạo thực hiện quy trình kiểm điểm, kỷ luật đảng viên vi phạm. Ngày 28-4, Huyện ủy Kiên Hải ra Quyết định thi hành kỷ luật ông Trần Thanh Thắng với hình thức “Cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng”.

Trao đổi với Nhân Dân điện tử, ông Trần Thanh Thắng cho biết: “Tôi thống nhất theo Quyết định số 321, ngày 5-8-2020 về giải quyết khiếu nại, kỷ luật của UBKT Tỉnh ủy”. Tuy nhiên, ông Thắng cũng cho biết, ngoài đơn khiếu nại về hình thức kỷ luật đối với mình, ông Thắng cũng có đơn tố cáo sai phạm, khuyết điểm đối với một số cá nhân ở Huyện ủy Kiên Hải.

VIỆT TIẾN