Đồng chí Vũ Văn Viện, Giám đốc, Bí thư Đảng ủy cơ quan Sở Giao thông vận tải Hà Nội

Góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại

Thứ Hai, 18-01-2016, 20:12

Phóng viên (PV): Thưa đồng chí, trên cương vị của mình trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng chí đã chỉ đạo, lãnh đạo Đảng bộ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội thế nào góp phần phát triển kinh tế - xã hội TP Hà Nội?

Đồng chí Vũ Văn Viện: Một trong những kết quả nổi bật mà Đảng bộ Sở Giao thông vận tải Hà Nội đạt được trong nhiệm kỳ 2010-2015 là triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình số 06-CTr/TU về đẩy mạnh công tác quy hoạch, xây dựng và quản lý đô thị, Chương trình số 07-CTr/TU về tập trung xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị, bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường TP Hà Nội. Hai chương trình này là những bước cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ 15 và cũng là cụ thể hóa Nghị quyết số 13-NQ/TW (khóa XI) về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ theo hướng hiện đại. Trong đó, đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải thật sự đi trước một bước. Hà Nội đã phối hợp chặt chẽ Bộ Giao thông vận tải hoàn thành các dự án giao thông quan trọng như: tuyến đường cao tốc Pháp Vân - cầu Giẽ - Ninh Bình; quốc lộ 3 mới Hà Nội - Thái Nguyên; Hà Nội - Lào Cai; tuyến đường 5 kéo dài; đường vành đai 3 trên cao; đường Nhật Tân - Nội Bài...; các cầu Vĩnh Thịnh, Phù Đổng 2, Nhật Tân... Đồng thời, thành phố đã ưu tiên nguồn lực chủ động đầu tư xây dựng và hoàn thành một số công trình kết cấu hạ tầng giao thông quan trọng như cầu Đông Trù, đường 5 kéo dài; quốc lộ 32; kết nối các đường vành đai 1, vành đai 2, vành đai 2,5; cầu Mỗ Lao, đường Trần Phú - Kim Mã, bảy cây cầu vượt bằng thép tại các nút giao thông, đầu tư xây dựng Trung tâm điều khiển đèn tín hiệu giao thông... Những công trình này đã nâng cao năng lực giao thông của Thủ đô Hà Nội, góp phần giảm ùn tắc giao thông và tai nạn giao thông, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng trên địa bàn, từng bước tạo diện mạo đô thị văn minh, hiện đại.

PV: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội khóa 16 (2015-2020) tiếp tục xác định phát triển đồng bộ, hiện đại hóa từng bước kết cấu hạ tầng đô thị và nông thôn là một trong ba khâu đột phá. Đây là nhiệm vụ hết sức nặng nề, khó khăn phức tạp, đòi hỏi nguồn vốn đầu tư rất lớn. Đồng chí có đề xuất gì để thành phố thực hiện hiệu quả mục tiêu này?

Đồng chí Vũ Văn Viện: Nhằm phát triển đồng bộ, hiện đại hóa từng bước kết cấu hạ tầng đô thị và nông thôn, trong đó ưu tiên đầu tư hệ thống hạ tầng giao thông, phục vụ phát triển đô thị, trong nhiệm kỳ tới, thành phố hoàn thành đưa vào sử dụng hai tuyến đường sắt đô thị, cơ bản hoàn thành các tuyến đường vành đai, cải tạo, nâng cấp các trục hướng tâm, tiếp tục xây dựng, hiện đại hóa hệ thống quản lý, điều hành giao thông công cộng, xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng giao thông ở ngoại thành để chuyển dần các cơ sở sản xuất công nghiệp, trường đại học, các trung tâm, viện nghiên cứu và các bệnh viện ra khỏi khu vực nội thành.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ này, chúng tôi xin đề xuất một số giải pháp sau. Một là, tập trung rà soát hoàn thiện quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng giao thông Hà Nội trên cơ sở phù hợp nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến 2030 tầm nhìn 2050, quy hoạch phát triển giao thông vận tải Việt Nam và quy hoạch vùng Thủ đô để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Hai là, lựa chọn các công trình giao thông quan trọng để sắp xếp thứ tự ưu tiên đầu tư xây dựng phù hợp khả năng huy động nguồn lực đầu tư trong giai đoạn 2016 - 2020, tạo sự liên kết và phát triển kinh tế của khu vực trọng điểm phía bắc và phát triển kinh tế vùng Thủ đô. Ba là, tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo, tổ chức phân công, phân cấp hợp lý trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản nói chung và đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông nói riêng. Bốn là, hoàn thiện cơ chế quản lý, khuyến khích và thu hút nguồn vốn xã hội đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông theo hình thức PPP, BT, BOT... cùng với việc tăng cường kiểm tra, giám sát để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đầu tư và việc quản lý khai thác, sử dụng sau đầu tư. Đặc biệt là các công trình giao thông hiện đại như các tuyến đường sắt đô thị, bảo đảm vận hành an toàn và hiệu quả... Thực hiện đồng bộ các giải pháp này sẽ từng bước xây dựng hạ tầng giao thông đô thị văn minh, hiện đại, xứng đáng vị thế là Thủ đô cả nước.

PV: Xin cảm ơn đồng chí.

Kiều Hương (Thực hiện)