Giới thiệu sách của Bộ Công an tại NXB Chính trị quốc gia Sự thật

Thứ Sáu, 25-12-2020, 19:49
Các đại biểu dự buổi lễ chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Doãn Tấn

Chiều muộn 25-12, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật (NXB) phối hợp Bộ Công an tổ chức Lễ giới thiệu sách của Bộ Công an tại NXB và trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Công an; trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xuất bản sách chính trị, lý luận, pháp luật của Đảng và Nhà nước” của NXB.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, nguyên Bộ trưởng Công an; Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Công an; Phạm Chí Thành, quyền Giám đốc – Tổng Biên tập NXB; các đồng chí lãnh đạo MTTQ Việt Nam, các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Công an và các đơn vị thuộc Bộ; các đồng chí lãnh đạo NXB và các đơn vị trực thuộc NXB.

Trong giai đoạn 2015-2020, thực hiện chương trình phối hợp giữa hai bên, NXB đã triển khai biên tập, xuất bản 56 đầu sách của các đơn vị, cá nhân thuộc Bộ Công an, với tổng số lượng in hơn 200 nghìn bản, trong đó có nhiều ấn phẩm có giá trị, được bạn đọc đánh giá cao.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an cho biết, với ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác xuất bản sách lý luận, chính trị trong việc giáo dục, bồi dưỡng kiến thức và bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân, thời gian qua, công tác biên soạn, xuất bản sách, tài liệu phục vụ triển khai đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch...luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và các đơn vị trong Công an nhân dân.

Giới thiệu sách của Bộ Công an tại NXB Chính trị quốc gia Sự thật -0
Đại tướng Tô Lâm phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Nguyên Minh

Cùng với sự phối hợp tích cực, trách nhiệm của NXB, nhiều ấn phẩm quan trọng và có giá trị cả về lý luận và thực tiễn của ngành Công an, của các đơn vị và cá nhân trong lực lượng Công an nhân dân đã ra đời. Chỉ tính riêng giai đoạn từ 2015 đến nay, đã có rất nhiều ấn phẩm tiêu biểu như: Cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ Công an Trung ương (1945-2015); cuốn sách “Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng trong Công an nhân dân”;...

Cùng với đó là các ấn phẩm quý của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Công an được biên tập, xuất bản như: Cuốn sách “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân” của cố Chủ tịch nước, cố Bộ trưởng Công an, Đại tướng Trần Đại Quang; Bộ sách “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới đất nước” gồm 2 tập của Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, nguyên Bộ trưởng Công an...

Đại tướng Tô Lâm nhấn mạnh, các ấn phẩm sách của Bộ Công an được giới thiệu và trưng bày tại buổi lễ đều là những ấn phẩm nhận được sự đóng góp xây dựng rất lớn của NXB, theo một quy trình nghiêm túc, chặt chẽ, từ khâu hoàn thiện bản thảo, biên tập tới khâu in ấn, xuất bản. Đây là những ấn phẩm thể hiện quan điểm cương quyết, khéo léo, đường lối khoa học, cụ thể của lực lượng Công an nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, xứng đáng là “thanh bảo kiếm của Đảng”, là lực lượng nòng cốt bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Giới thiệu sách của Bộ Công an tại NXB Chính trị quốc gia Sự thật -0
Tác giả Tô Lâm tặng một số tác phẩm của mình cho đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương. Ảnh: Doãn Tấn

Thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, nhất là trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19. Do đó, yêu cầu đặt ra đối với công tác bảo đảm an ninh trong năm 2021 và những năm tiếp theo là giữ vững an ninh quốc gia, bảo vệ thành quả cách mạnh, lợi ích quốc gia – dân tộc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Thay mặt Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả hơn nữa của NXB trong thời gian tới để có nhiều hơn nữa các ấn phẩm khoa học, có giá trị được xuất bản, cũng như có nhiều hoạt động phối hợp có ý nghĩa, gây tiếng vang hơn nữa.

Cũng tại buổi lễ, Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, nguyên Bộ trưởng Công an đã phát biểu ý kiến và giới thiệu sơ lược về Bộ sách “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới đất nước”.

Giới thiệu sách của Bộ Công an tại NXB Chính trị quốc gia Sự thật -0
Đại tướng Lê Hồng Anh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Nguyên Minh

Đại tướng Tô Lâm giới thiệu về bộ sách do đồng chí trực tiếp biên soạn và chỉ đạo biên soạn, như: “Tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân” với các ấn phẩm: “Tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân”; “Tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân - Giá trị lý luận và thực tiễn”; “Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của nhân dân trong sự nghiệp giữ gìn trật tự, an ninh”; “Công an nhân dân Việt Nam với tác phẩm Tư cách người công an cách mệnh” của Hồ Chí Minh”...

Giới thiệu sách của Bộ Công an tại NXB Chính trị quốc gia Sự thật -0
 Năm ấn phẩm sách quý do Bộ trưởng Công an Tô Lâm trao tặng các đại biểu tại buổi lễ.

Dịp này, Đại tướng Tô Lâm cũng trao tặng bộ sách quý cho Đại tướng Lê Hồng Anh và đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương; trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Công an cho hai tập thể và tám cá nhân.

Đồng chí Phạm Chí Thành, quyền Giám đốc - Tổng Biên tập NXB cũng trao tặng sách quý cho Bộ trưởng Công an Tô Lâm; trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xuất bản sách chính trị, lý luận, pháp luật của Đảng và Nhà nước” cho các đồng chí là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo và các đại biểu của Bộ Công an.

TRỊNH DŨNG