Đưa quận Ngô Quyền trở thành trung tâm thương mại, dịch vụ của thành phố Cảng

Thứ Năm, 16-07-2020, 16:29
Quang cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Ngô Quyền lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Sáng 16-7, tại Trường Chính trị Tô Hiệu, Đảng bộ quận Ngô Quyền (TP Hải Phòng) đã khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025 với mục tiêu đưa quận Ngô Quyền trở thành trung tâm thương mại - dịch vụ của thành phố Cảng vào năm 2025, trở thành đô thị hiện đại, thông minh, bền vững vào năm 2030.

Báo cáo tại Đại hội, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Đào Trọng Đức nêu rõ, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Ngô Quyền luôn đoàn kết, thống nhất, tiếp tục đổi mới, sáng tạo; chủ động khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành toàn diện 15/15 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXII, trong đó sáu chỉ tiêu hoàn thành vượt mức; năm nhiệm vụ trọng tâm được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và đã cơ bản hoàn thành; tám nhóm nhiệm vụ, giải pháp được triển khai đồng bộ và đạt kết quả toàn diện.

Nổi bật là kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng cao; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, doanh thu các ngành dịch vụ tăng bình quân 20,5%/năm, đưa quận Ngô Quyền trở thành địa phương có tỷ lệ nhóm ngành thương mại, dịch vụ trong cơ cấu kinh tế lớn nhất thành phố. Tổng thu ngân sách giai đoạn 2015-2020 gấp 1,9 lần giai đoạn 2010-2015, trong đó việc thu thuế ngoài quốc doanh tăng mạnh, đạt bình quân 14%/năm và là một trong những quận, huyện đạt số thu ngân sách hơn 1.000 tỷ đồng/năm, đóng góp quan trọng vào kết quả thu ngân sách chung của Hải Phòng.

Ngô Quyền cũng là địa phương có nhiều cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả cao trong giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ và trở thành điểm sáng của cả nước trong chỉnh trang đô thị; huy động 56 tỷ đồng xã hội hóa cho các hoạt động bảo đảm an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa;  hoàn thành chỉ tiêu giảm nghèo trước ba năm so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội, duy trì không còn hộ chính sách nghèo từ năm 2015 đến nay.

Công tác xây dựng Đảng được triển khai toàn diện, đồng bộ và có nhiều đổi mới. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên được nâng lên. Hoàn thành vượt mức chỉ tiêu phát triển đảng viên và thành lập tổ chức đảng trong các đơn vị ngoài nhà nước. Việc sắp xếp tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII đã đạt được kết quả bước đầu, bảo  đảm mục tiêu tinh gọn, giảm đầu mối, giảm biên chế; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị; quốc phòng, an ninh được củng cố và tăng cường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững…

Với mục tiêu xây dựng Ngô Quyền trở thành trung tâm thương mại, dịch vụ của thành phố vào năm 2025, trở thành đô thị hiện đại, thông minh, bền vững vào năm 2030, các đại biểu dự Đại hội đã dành nhiều thời gian thảo luận các nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới. Trong đó, tập trung thực hiện tăng cường kỷ cương thu chi ngân sách, đi đầu trong cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, huy động tổng nguồn lực đầu tư xã hội để đầu tư phát triển… Quận phấn đấu tổng thu ngân sách Nhà nước tăng bình quân 11,5%/năm và đạt 1.955 tỷ đồng vào năm 2025; đến năm 2025 tỷ trọng ngành thương mại, dịch vụ chiếm 85%, công nghiệp - xây dựng chiếm 15%; vốn đầu tư toàn xã hội đạt hơn 55 nghìn tỷ đồng; có hơn 5.200 doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn…

Tập trung phát triển đô thị, kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ; xây dựng các trung tâm thương mại, dịch vụ, du lịch; tăng cường công tác quản lý đất đai, khắc phục tình trạng đất đai, nhà xưởng để hoang hóa hoặc bị chiếm dụng trái pháp luật, để đưa vào khai thác, tạo quỹ đất phục vụ đầu tư phát triển kinh tế xã hội, xây dựng các công trình phúc lợi công cộng văn minh, hiện đại; đầu tư xây dựng mới toàn bộ chung cư đã xuống cấp; hoàn thành các dự án trọng điểm: cải tạo sân vận động Máy Tơ thành Công viên cây xanh, trung tâm hành chính - chính trị quận, Trung tâm thể dục - thể thao quận, cầu Rào 1, tuyến đường Đông Khê 2… Phấn đấu 100% chất thải rắn sinh hoạt đô thị được thu gom và xử lý hợp vệ sinh, tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật đạt 80%; 100% các công trình xây dựng được cấp phép…

Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo, khoa học công nghệ và nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu cách mạng công nghiệp 4.0; nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân; triển khai tích cực các biện pháp đồng bộ để chăm lo gia đình chính sách, đặc biệt là trong công tác giảm nghèo, phấn đấu trở thành một trong những địa phương đầu tiên của thành phố không còn hộ nghèo; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, quốc phòng, an ninh được giữ vững; tổ chức đảng và hệ thống chính trị từ quận tới cơ sở thực sự trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố vững chắc. Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng Đảng bộ quận luôn là một tổ chức đoàn kết, thống nhất, phát huy truyền thống là một trong những địa phương đào tạo, bồi dưỡng nguồn cán bộ lãnh đạo kế cận có chất lượng cho thành phố; phấn đấu kết nạp từ 900 đảng viên trở lên; hằng năm thành lập từ hai đến ba tổ chức đảng trong khu vực kinh tế ngoài nhà nước...
 

NGÔ QUANG DŨNG