Dự kiến chương trình phiên họp thứ 40 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV

Thứ Hai, 16-12-2019, 08:44
Ảnh minh họa: Quochoi.vn

Ðể phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền về phiên họp thứ 40 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (TVQH) khóa XIV, ngày 13-12, Văn phòng Quốc hội (QH) có Văn bản số 3260/VPQH-TT thông báo về nội dung phiên họp thứ 40 của Ủy ban TVQH. Theo đó, từ ngày 17-12 đến 18-12-2019, phiên họp thứ 40 của Ủy ban TVQH sẽ diễn ra tại Nhà QH, Thủ đô Hà Nội. Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân khai mạc phiên họp và cùng các Phó Chủ tịch QH thay phiên điều hành các nội dung phiên họp.

Theo chương trình dự kiến, tại phiên họp này Ủy ban TVQH sẽ tiến hành xem xét, cho ý kiến về những nội dung:

1. Ủy ban TVQH xem xét, thông qua các nghị quyết về: Việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện tại một số tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư; việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài năm 2019 giữa các bộ, ngành, địa phương và giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách T.Ư giai đoạn 2016-2020 cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam; Chương trình công tác năm 2020 của Ủy ban TVQH; Chương trình hoạt động đối ngoại năm 2020 của Ủy ban TVQH; việc bổ sung kinh phí mua bù thuốc thú y dự trữ quốc gia đã xuất cấp từ ngày 1-1-2018 đến ngày 30-4-2019.

2. Ủy ban TVQH xem xét, cho ý kiến về: Chủ trương xây dựng chiến lược phát triển Kiểm toán Nhà nước giai đoạn 2020-2030 và tầm nhìn đến 2035; Chương trình hợp tác quốc tế của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban, các nhóm nghị sĩ hữu nghị, các cơ quan của Ủy ban TVQH, Kiểm toán Nhà nước và Văn phòng QH.

3. Ủy ban TVQH tổng kết kỳ họp thứ tám và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ chín của QH; đánh giá kết quả thực hiện chương trình hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế năm 2019 của Ủy ban TVQH.

PV