Đồng Nai kỷ luật 1.695 đảng viên trong năm năm qua

Thứ Ba, 14-07-2020, 17:20
Đồng chí Hồ Thanh Sơn phát biểu tại hội nghị.

Chiều 14-7, Tỉnh ủy Đồng Nai tổ chức tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, nhiệm kỳ 2015-2020. 

Theo báo cáo, trong nhiệm kỳ, các cấp ủy trong tỉnh Đồng Nai đã thi hành kỷ luật 16 tổ chức đảng và 1.695 đảng viên, giảm 0,08% so với nhiệm kỳ trước.

Nội dung chủ yếu là vi phạm về chính sách dân số; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo; chấp hành chưa nghiêm nghị quyết, chỉ thị của Đảng và những điều đảng viên không được làm; phẩm chất đạo đức lối sống; cố ý làm trái, tham nhũng,… Trong đó, 49 trường hợp bị xử lý hình sự, 299 trường hợp xử lý hành chính. Ngoài ra, 829 trường hợp bị xóa tên và cho rút khỏi danh sách đảng viên. Cũng qua kiểm tra, đã đề nghị thu hồi số tiền hơn 73 tỷ đồng của ba tổ chức đảng vi phạm sử dụng tài chính của đơn vị. 

Đặc biệt, trong nhiệm kỳ, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng và tổ chức thực hiện lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các vụ việc nổi cộm và kế hoạch kiểm điểm khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm sau kết luận kiểm tra, giám sát của Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra T.Ư; xem xét, đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy thi hành kỷ luật đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh hai nhiệm kỳ (2010-2015 và 2015-2020). Đồng thời tham mưu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ xem xét, thi hành kỷ luật chín trường hợp và đề nghị Ủy ban Kiểm tra T.Ư thi hành kỷ luật một trường hợp.

Cũng theo Tỉnh ủy Đồng Nai, qua kiểm tra cho thấy, một bộ phận cán bộ đảng viên còn xem nhẹ tính tiền phong, gương mẫu, thiếu rèn luyện, tu dưỡng, dẫn đến vi phạm. Trong đó, có cán bộ chủ chốt, người đứng đầu cấp ủy đơn vị, địa phương vi phạm nghiêm trọng bị xử lý kỷ luật đảng và pháp luật.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, cùng với ghi nhận, biểu dương những kết quả ngành kiểm tra đạt được trong nhiệm kỳ này, đồng chí Hồ Thanh Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai cũng chỉ ra những hạn chế, tồn tại, như: một số cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra chưa cụ thể, thiếu trọng tâm, trọng điểm, khiến chất lượng kiểm tra, giám sát chưa cao; việc xác định vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên vẫn chủ yếu thông qua đơn thư tố cáo và cấp trên trực tiếp thanh, kiểm tra, ít phát hiện từ tổ chức đảng. 

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Hồ Thanh Sơn đề nghị ngành kiểm tra tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng. Trước mắt, nhiệm vụ trọng tâm của ủy ban kiểm tra các cấp từ nay đến hết nhiệm kỳ là tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, Kế hoạch 290 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, phục vụ đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở và cấp tỉnh thành công tốt đẹp. 

Dịp này, một số tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra, giám sát trong năm năm qua đã được Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai tặng Bằng khen.
 

THIÊN VƯƠNG