Đồng Nai cần rút kinh nghiệm sâu sắc về công tác cán bộ

Thứ Bảy, 21-09-2019, 14:07
Đồng chí Phan Đình Trạc phát biểu ý kiến kết luận tại buổi làm việc.

NDĐT - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai cần rút kinh nghiệm sâu sắc về công tác cán bộ và rà soát đội ngũ cán bộ quản lý, kiên quyết miễn nhiệm thay thế những trường hợp trách nhiệm không cao, thiếu gương mẫu, yếu kém về năng lực, phẩm chất đạo đức, tín nhiệm thấp. Đó là một trong những yêu cầu của đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Nội chính T.Ư, Trưởng Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư khi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai vào sáng 21-9.

Tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Gia Túc, Phó Trưởng Ban Nội chính T.Ư đã thay mặt Đoàn kiểm tra công bố dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai trong thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đầy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” gắn với thực hiện các Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư, Quy định số 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị và quán triệt Quy định số 08-QĐi/TW của Ban Chấp hành T.Ư.

Theo đánh giá, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai đã ban hành kế hoạch, chương trình, chỉ thị, nghiêm túc tổ chức và lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng các cấp học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 và các Quy định nêu gương kịp thời, có nhiều cách làm sáng tạo, phù hợp với thực tiễn địa phương. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng từng bước được tăng cường, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện có hiệu quả, tạo sức lan tỏa. Tuy nhiên, việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 ở một số đảng bộ cơ sở còn hình thức, chưa bảo đảm theo quy định; sự lãnh đạo, chỉ đạo ở một số nơi khắc phục các tồn tại, khuyết điểm sau kiểm điểm còn thiếu kiên quyết. Hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra chưa cao; tình trạng suy thoái về phẩm chất đạo đức, lối sống vẫn còn xảy ra ở một số cán bộ, đảng viên, có cả đảng viên là lãnh đạo tỉnh. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai đã thi hành kỷ luật tám tổ chức đảng và 954 đảng viên, trong đó có 246 cấp uỷ viên, khai trừ 63, cách chức 30 đảng viên.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Phú Cường phát biểu tiếp thu.

Phát biểu ý kiến kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Phan Đình Trạc đánh giá, Đồng Nai là một trong những trung tâm kinh tế lớn của cả nước, quá trình phát triển cũng đặt ra nhiều vấn đề về an sinh xã hội, an ninh trật tự, môi trường, đặc biệt là phòng, chống suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa đối với cán bộ, đảng viên trên địa bàn. Song, nhìn chung thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân đoàn kết, giữ vững môi trường phát triển kinh tế, xã hội ổn định. Đối với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 và các Quy định nêu gương đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, phát huy vai trò của nhân dân và Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đồng chí Phan Đình Trạc cũng chỉ ra những hạn chế, tồn tại và đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai cần nghiêm túc tiếp thu, khắc phục, nhất là những khuyết điểm liên quan đến trách nhiệm cán bộ đã được Ban Bí thư, Ủy Ban Kiểm tra T.Ư kết luận; rà soát đội ngũ cán bộ quản lý, kiên quyết miễn nhiệm thay thế, cho từ chức đối với những cán bộ trách nhiệm không cao, thiếu gương mẫu, làm việc kém hiệu quả, không hoàn thành nhiệm vụ, yếu kém về năng lực, phẩm chất đạo đức, tín nhiệm thấp để củng cố niềm tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đồng chí nhấn mạnh: Công tác cán bộ nhiệm kỳ qua đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai là bài học lớn cần rút kinh nghiệm sâu sắc, xem đây là bài học không thành công trong công tác cán bộ. Bởi lẽ, chỉ trong một nhiệm kỳ đã có bốn đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy bị Ban Bí thư thi hành kỷ luật, trong đó có ba đồng chí bị cách chức.

Đồng chí Phan Đình Trạc đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai, tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 và các Quy định của T.Ư về nêu gương. Bên cạnh đó, nhận diện cụ thể những biểu hiện suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đang diễn ra tại cơ quan, đơn vị, địa phương để phòng, chống.

Đối với công tác kiểm tra, giám sát, đồng chí Phan Đình Trạc lưu ý, phải làm thực chất hơn để cảnh tỉnh, cảnh báo đối với cán bộ, đảng viên, nhất là những lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm và các cơ quan tư pháp, nội chính. Cùng với đó, tăng cường kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, chú ý kiểm tra cán bộ, đảng viên có nhiều dư luận, đơn thư tố cáo và những trường hợp trong diện được quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý để phát hiện, ngăn chặn từ sớm, không tích tụ thành sai phạm lớn. Ngoài ra, rà soát, kiểm tra, giải quyết kịp thời các vụ việc bức xúc mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm, nhất là liên quan đến các lĩnh vực đất đai, môi trường.

THIÊN VƯƠNG