Đồng chí Trần Thắng được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình

Thứ Sáu, 20-11-2020, 17:08
Ông Trần Hải Châu (trái) và ông Trần Thắng (phải) nhận hoa chúc mừng của Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Vũ Đại Thắng.

Chiều 20-11, HĐND tỉnh Quảng Bình khóa XVII tổ chức Kỳ họp thứ 17 (kỳ họp chuyên đề) để kiện toàn nhân sự chủ chốt HĐND tỉnh và UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021. 

Theo đó, đại biểu HĐND tỉnh Quảng Bình thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII đối với đồng chí Hoàng Đăng Quang do được điều động, phân công giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức T.Ư; đồng thời bầu bổ sung đồng chí Trần Hải Châu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy làm Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021, với số phiếu 45/47.

Đồng chí Trần Hải Châu, sinh năm 1966, có trình độ cử nhân khoa học địa lý - địa chất, cử nhân quản trị kinh doanh, thạc sĩ địa lý tự nhiên; cử nhân chính trị, từng là Bí thư Huyện ủy Quảng Ninh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy trước khi được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tiếp đó, đại biểu HĐND tỉnh Quảng Bình đã bầu đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy làm Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021, với số phiếu 47/47, thay đồng chí Trần Công Thuật nghỉ công tác, chờ hưởng chế độ hưu trí.

Đồng chí Trần Thắng, sinh năm 1966, có trình độ cử nhân kinh tế, thạc sĩ kinh tế - chính trị; cao cấp lý luận chính trị, từng là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình, Bí thư Thị ủy Ba Đồn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, trước khi được bầu Phó Bí thư Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020-2025.

HƯƠNG GIANG