Đồng chí Phạm Minh Chính dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở Thanh Hóa

Chủ Nhật, 15-11-2020, 19:57
Đồng chí Phạm Minh Chính trao biểu trưng khoản hỗ trợ cho MTTQ tỉnh Thanh Hóa xây 20 nhà Đại đoàn kết.

Ngày 15-11, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương về dự, chung vui trong ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân thôn Quảng Thắng, xã Thạch Quảng, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa.

Thôn Quảng Thắng đã đạt chuẩn thôn nông thôn mới, thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 45,5 triệu đồng. Thôn có 168 hộ, 722 nhân khẩu, 84,5% là đồng bào dân tộc Mường và tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 2,9%. Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trong thôn duy trì, phát triển sâu rộng với hơn 60% số gia đình tập luyện thể dục thể thao thường xuyên, 100% gia đình sử dụng internet và thôn rất chăm lo công tác khuyến học, khuyến tài. Kết quả đạt được minh chứng hiệu quả lãnh đạo của chi bộ; năng lực tổ chức, triển khai hoạt động của ban quản lý thôn; tập hợp, đoàn kết của ban công tác mặt trận, các đoàn thể, khẳng định vai trò chủ thể của nhân dân. 

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở Thanh Hóa -0
 Nhân dân thôn Quảng Thắng, xã Thạch Quảng, huyện Thạch Thành trong ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đồng chí Phạm Minh Chính chúc nhân dân thôn Quảng Thắng nói riêng, đồng bào các dân tộc trong tỉnh Thanh Hóa nói chung sức khỏe, hạnh phúc, đoàn kết, thành công và phân tích: Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc không chỉ là nơi gặp gỡ, giao lưu, biểu dương, khen thưởng mà qua đó phát động phong trào thi đua, phát huy sức mạnh của toàn dân, là diễn đàn góp ý xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh. Những kết quả Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa nói chung và nhân dân xã Thạch Quảng, huyện Thạch Thành nói riêng đạt được khẳng định sự đúng đắn của chính sách đại đoàn kết dân tộc của Đảng, Nhà nước ta, khẳng định vai trò, vị trí quan trọng của MTTQ Việt Nam trong tuyên truyền vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, lòng tự hào dân tộc, đoàn kết vượt qua khó khăn, chung sức, đồng lòng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng tỉnh Thanh Hóa ngày càng phát triển giàu đẹp, văn minh.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở Thanh Hóa -0
 Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng  tặng quà cho gia đình tiêu biểu ở thôn Quảng Thắng.

Đồng chí Phạm Minh Chính đề nghị cấp ủy, chính quyền tỉnh Thanh Hóa tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; phối hợp MTTQ thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19; phát huy tinh thần tương thân, tương ái, ủng hộ đồng bào miền trung khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra và nhấn mạnh: Cấp ủy các cấp cần quan tâm xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; chỉ đạo MTTQ và các đoàn thể tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đẩy mạnh các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, nâng cao hiệu quả phong trào giúp nhau giảm nghèo bền vững, chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, thực hiện thắng lợi chỉ tiêu, kế hoạch đề ra trong năm 2020, tạo nền tảng, điều kiện thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2021. 

Nhân dịp này, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và đồng chí Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã trao tặng Quỹ Vì người nghèo tỉnh Thanh Hóa 800 triệu đồng để xây dựng 20 nhà đại đoàn kết. 

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa và huyện Thạch Thành trao tặng quà cho khu dân cư Quảng Thắng, các hộ gia đình văn hóa tiêu biểu, hộ nghèo, gia đình chính sách ở xã Thạch Quảng, trao tiền hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam trao tặng tỉnh Thanh Hóa năm tỷ đồng để xây dựng 125 nhà đại đoàn kết; tặng thôn Quảng Thắng một tỷ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn.
 

MAI LUẬN