Đồng chí Phạm Đại Dương tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên

Thứ Năm, 15-10-2020, 15:33
Toàn cảnh Đại hội.

Ngày 15-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiếp tục ngày làm việc thứ ba, bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và các chức danh chủ chốt. 

Kết quả, có 49 đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Yên khóa 17. Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh  Phú Yên đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 15 đồng chí. 

Đồng chí Phạm Đại Dương, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2015 - 2020 được Ban Chấp hành khóa 17 bầu chức danh Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên nhiệm kỳ 2020 - 2025, với tỷ lệ phiếu bầu 100%.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Yên cũng đã bầu đồng chí Cao Thị Hòa An, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và đồng chí Trần Hữu Thế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giữ chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên.

Tiếp đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Yên bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, gồm chín đồng chí. Đồng chí Đặng Lê Tiến, Bí thư Huyện ủy Tuy An được bầu chức danh Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Phạm Đại Dương tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên -0
Đồng chí Phạm Đại Dương phát biểu ý kiến tại Đại hội. 

Đồng chí Phạm Đại Dương, sinh năm 1974, quê quán phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội; Thạc sĩ Quản lý Khoa học và Công nghệ; Cao cấp lý luận chính trị; từng giữ các chức vụ Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ kiêm Trưởng ban Quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc. Tháng 8-2018, đồng chí Phạm Đại Dương được Ban Bí thư Trung ương Đảng luân chuyển, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2015 - 2020 và giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy. Ngày 8-8-2018, HĐND tỉnh Phú Yên bầu đồng chí Phạm Đại Dương giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên.

Tại Hội nghị ngày 19-8-2020, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Yên khóa 16 đã bầu đồng chí Phạm Đại Dương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Hội nghị lần thứ nhất BCH Đảng bộ tỉnh Phú Yên khóa 17, ngày 15-10-2020 đã bầu đồng chí Phạm Đại Dương chức danh Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

TRÌNH KẾ