Đồng chí Lê Tiến Châu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang

Thứ Năm, 24-09-2020, 14:42
Đồng chí Phạm Minh Chính trao Quyết định cho tân Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Lê Tiến Châu.

Ngày 24-9, Đoàn công tác của Ban Tổ chức Trung ương do đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dẫn đoàn có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang về công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 14, nhiệm kỳ 2020-2025; thay mặt Bộ Chính trị, công bố quyết định chuẩn y đồng chí Lê Tiến Châu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang, nhiệm kỳ 2015-2020.

Phát biểu tại buổi công bố quyết định, đồng chí Phạm Minh Chính cho rằng, đồng chí Lê Tiến Châu là cán bộ trẻ được đào tạo cơ bản và đã trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau. Trong quá trình công tác, đồng chí luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức trong sáng, khiêm nhường, nhiệt huyết và có ý chí phấn đấu vươn lên, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao phó. Thời gian qua, đồng chí Lê Tiến Châu đã cùng với tập thể lãnh đạo địa phương, cơ quan đoàn kết, thống nhất hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang về công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ 14, nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Phạm Minh Chính cho rằng, dù trong điều kiện khó khăn, nhưng Hậu Giang đã có nhiều cố gắng và đạt nhiều kết quả khả quan, hoàn thành các nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch đề ra trong nhiệm kỳ qua. Nhất là công tác tổ chức, sắp xếp cán bộ có nhiều tiến bộ; chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo chiều hướng tốt; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm, chú trọng; an ninh quốc phòng giữ ổn định phục vụ cho phát triển.

Về công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 13, nhiệm kỳ 2020-2025, cơ bản tốt, tỷ lệ, cơ cấu cán bộ nữ, trẻ, người dân tộc bảo đảm hài hòa, hợp lý… Tuy nhiên, trong công tác cán bộ cần phải chú trọng đến chất lượng và chú ý đến cán bộ chuyển tiếp, vững vàng giữa các thế hệ.

Hậu Giang cần làm tốt hơn nữa công tác cán bộ -0
 Đồng chí Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Đồng chí Phạm Minh Chính nhấn mạnh: “Cán bộ là gốc của mọi vấn”, do đó cần đặc biệt quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, mọi việc tốt hay xấu đều từ cán bộ.  Điều quan trọng nữa là phải thực sự là đoàn kết, thống nhất trong toàn đảng bộ; làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, quan tâm giải quyết tốt các chính sách cho cán bộ; tạo môi trường dân chủ, công khai, minh bạch trong công tác thi cử, tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng để có cán bộ tốt.

Trong phát triển kinh tế - xã hội, Hậu Giang cần làm tốt bài toán quy hoạch, xác định tiềm năng, lợi thế cạnh tranh so với các tỉnh trong vùng để đầu tư, khai thác. Phải thực hiện phương châm đổi mới, sáng tạo, nêu cao tinh thần quyết liệt, chủ động, tích cực, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm. Khai thác phát huy mạnh mẽ lợi thế so sánh của tỉnh; trọng tâm là tập trung phát triển công nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao, công nghiệp phụ trợ, công nghiệp chế biến các sản phẩm từ nông nghiệp; có giải pháp thu hút một số dự án công nghiệp quy mô lớn, góp phần tạo động lực tăng trưởng kinh tế cho địa phương.

PHÙNG DŨNG