Đồng chí Đoàn Hồng Phong tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Nam Định

Thứ Sáu, 25-09-2020, 14:18
Đồng chí Đoàn Hồng Phong tái đắc cử chức vụ Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ngày 25-9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nam Định công bố kết quả Hội nghị lần thứ nhất của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 20, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nam Định khóa 20, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 53 Ủy viên đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 15 người. Đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020 tái đắc cử chức vụ Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nam Định khóa mới đã bầu đồng chí Lê Quốc Chỉnh (sinh năm 1968), Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Nam Định; đồng chí Phạm Đình Nghị (sinh năm 1965), Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định tái đắc cử Phó Bí thư Tỉnh ủy Nam Định khóa 20, nhiệm kỳ 2020-2025. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 10 đồng chí, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiền tái đắc cử Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. 

Đồng chí Đoàn Hồng Phong, sinh ngày 2-1-1963, quê quán thị trấn Quỹ Nhất, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế; trình độ lý luận chính trị: Cử nhân. Đồng chí từng đảm nhiệm các vị trí công tác: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định; Bí thư Tỉnh ủy Nam Định.

* Sau ba ngày làm việc, ngày 25-9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025, đã họp phiên bế mạc, kết thúc thành công. Đại hội đã dân chủ thảo luận và nhất trí thông qua Nghị quyết về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ từ nay đến năm 2025.

Trong đó, nhấn mạnh các mục tiêu tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống văn hiến, anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển nhanh, bền vững; phấn đấu đến năm 2030, Nam Định là tỉnh phát triển khá của cả nước.

Trong nhiệm kỳ mới, Nam Định phấn đấu có tổng sản phẩm GRDP (giá so sánh năm 2020) tăng bình quân 8,5-9,5%/năm; đến năm 2025, thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 100 triệu đồng/người/năm, thu ngân sách đạt hơn 10 nghìn tỷ đồng; có 50% số xã, thị trấn trở lên đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 25% số xã, thị trấn trở lên đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, huyện Hải Hậu được công nhận huyện nông thôn mới kiểu mẫu.

Để đạt được các mục tiêu đã đề ra, Nam Định xác định thực hiện ba khâu đột phá. Đó là: Tập trung xây dựng và điều chỉnh các loại quy hoạch giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050; đầu tư, xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là các dự án, công trình trọng điểm có tính chiến lược phát triển về giao thông, khu, cụm công nghiệp, y tế, văn hóa, giáo dục, hạ tầng thành phố Nam Định và vùng kinh tế biển.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, xúc tiến, thu hút đầu tư để phát triển công nghiệp, nông nghiệp sạch, thương mại, du lịch, dịch vụ và khai thác tiềm năng, thế mạnh vùng kinh tế biển.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp để tập trung xây dựng, phát triển thành phố Nam Định trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội của vùng nam đồng bằng sông Hồng, theo tinh thần Nghị quyết số 54-NQ/TW của Bộ Chính trị và Quyết định số 109/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nam Định, nhiệm kỳ 2020-2025, gồm 53 đồng chí, bầu Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh dự Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nam Định khóa mới đã họp phiên thứ nhất bầu Ban Thường vụ, gồm 15 đồng chí; bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, gồm 10 đồng chí và bầu Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

 

 

TRẦN KHÁNH