Đoàn kiểm tra T.Ư làm việc về thực hiện Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị

Thứ Năm, 16-07-2020, 04:07

Sáng 15-7, tại Hà Nội, Ðoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo T.Ư tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 290-QÐ/TW, ngày 25-2-2010 của Bộ Chính trị (khóa X) về Quy chế công tác dân vận (CTDV) của hệ thống chính trị do đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư, Trưởng Ban Chỉ đạo làm trưởng đoàn, đã làm việc với Tổng cục Chính trị (TCCT) Quân đội nhân dân (QÐND) Việt Nam.

Cùng dự có Ðại tướng Lương Cường, Bí thư T.Ư Ðảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy T.Ư, Chủ nhiệm TCCT QÐND Việt Nam; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.

10 năm qua, Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân triển khai, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Quyết định số 290 của Bộ Chính trị. Thông qua thực hiện Quyết định số 290, nhận thức của cấp ủy đảng các cấp trong Ðảng bộ Quân đội không ngừng được nâng lên. Nội dung CTDV và trách nhiệm thực hiện CTDV của các cấp ủy đảng được xác định rõ trong nghị quyết lãnh đạo chuyên đề, nghị quyết lãnh đạo thường kỳ, quy chế CTDV của cấp ủy và các chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết lãnh đạo hằng năm, từng giai đoạn của từng cơ quan, đơn vị.

Phát biểu tại hội nghị, Ðại tướng Lương Cường khẳng định: Trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào, Quân đội luôn là lực lượng tiên phong trong CTDV, gắn bó máu thịt với nhân dân, nhất là trong giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; phòng, chống dịch bệnh; phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững; xây dựng nông thôn mới... Trước diễn biến phức tạp của tình hình thế giới và hoạt động chống phá ngày càng quyết liệt của các thế lực thù địch, cùng những tác động tiêu cực của mặt trái cơ chế thị trường trong giai đoạn hiện nay, QÐND Việt Nam vẫn giữ vững bản chất cách mạng, truyền thống vẻ vang và hình ảnh cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, nhất là luôn đi đầu trong CTDV.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Trương Thị Mai đánh giá cao kết quả tiến hành CTDV của Quân đội. Ðồng chí nhấn mạnh, những năm gần đây, các đơn vị quân đội đã thực hiện tốt công tác phối hợp trong tiến hành CTDV; trách nhiệm của các cấp ủy đảng, tổ chức quần chúng trong Quân đội đối với CTDV ngày càng nâng cao, hoạt động phối hợp chặt chẽ, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Ðó là điều kiện góp phần xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức trong giai đoạn mới. Ðồng chí lưu ý, thời gian tới, các cơ quan, đơn vị quân đội tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong tham gia các chương trình mục tiêu quốc gia đã xác định; quán triệt sâu sắc và thực hiện tốt 5 quan điểm trong Nghị quyết số 25 của Ban Chấp hành T.Ư Ðảng khóa XI về "Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Ðảng đối với CTDV trong tình hình mới". Cùng với đó, CTDV phải thường xuyên gắn với công tác xây dựng Ðảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự gương mẫu. Ðặc biệt, cần sự phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả giữa các ban, bộ ngành Trung ương, địa phương và Quân đội trong CTDV, bảo đảm phù hợp với đặc thù nhiệm vụ, điều kiện thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

★ Chiều cùng ngày, Ðoàn làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội. Dự buổi làm việc có đồng chí Vương Ðình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Thực hiện Quyết định số 290, 10 năm qua, TP Hà Nội đã ban hành gần 40 nghìn văn bản lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành của thành phố thực hiện hiệu quả nhiệm vụ CTDV theo hướng đổi mới, hướng mạnh về cơ sở; tăng cường đối thoại, vận động, thuyết phục, hạn chế các biện pháp hành chính. CTDV của chính quyền cũng như kỷ cương, kỷ luật hành chính, nhận thức của cán bộ, công chức về trách nhiệm phục vụ nhân dân ngày một nâng cao. Việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở được triển khai bài bản, nghiêm túc.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Trương Thị Mai đánh giá cao những kết quả Hà Nội đạt được trong CTDV; đồng thời đề nghị thành phố cần tiếp tục đưa việc thực hiện Quyết định số 290 đi vào thực chất, mang lại hiệu quả thiết thực cho người dân. Quá trình thực hiện cần gắn với các văn bản khác của Ðảng về CTDV; huy động cả hệ thống chính trị cùng tham gia. Ðồng chí lưu ý, Hà Nội cần tập trung giải quyết các vấn đề tiềm ẩn phức tạp; tạo sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ trong hệ thống chính trị để thực hiện tốt CTDV, làm cho người dân tin tưởng vào Ðảng và hệ thống chính trị. Thành phố tổ chức tốt việc lấy ý kiến góp ý của người dân vào các dự thảo Văn kiện Ðại hội Ðảng bộ thành phố lần thứ 17 và Văn kiện Ðại hội lần thứ XIII của Ðảng; đồng thời lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân.

PV