Đoàn công tác của Ban Bí thư làm việc với Đảng ủy Khối Doanh nghiệp T.Ư

Thứ Tư, 29-07-2020, 18:05
Đoàn công tác của Ban Bí thư làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp T.Ư ngày 29-7

Chiều 29-7, Đoàn công tác của Ban Bí thư do đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Kinh tế T.Ư có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp T.Ư về triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Bình đánh giá cao công tác chuẩn bị của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp T.Ư với tinh thần chủ động, tích cực. Công tác xây dựng văn kiện Đại hội tiến hành bài bản, khoa học. 100% tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Khối đã tổ chức thành công đại hội.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cần tiếp tục quán triệt, tuyên truyền và quyết liệt triển khai thực hiện Chỉ thị số 35; tổ chức rút kinh nghiệm công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội cấp cơ sở và đại hội điểm cấp trên cơ sở, tiếp tục khắc phục hạn chế; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội cấp trên cơ sở, bảo đảm đúng, đủ nội dung, kế hoạch, yêu cầu đề ra.

Công tác xây dựng văn kiện đại hội cấp trên cơ sở và Đại hội Đảng bộ Khối cần thực hiện theo hướng đổi mới, sáng tạo, thực chất, toàn diện.

Coi trọng các khâu trong công tác nhân sự, bảo đảm lựa chọn nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 có chất lượng, đủ số lượng và cơ cấu hợp lý, tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, thật sự trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ theo đúng tinh thần Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Đồng chí đề nghị Đảng ủy Khối Doanh nghiệp T.Ư theo dõi sát tình hình, nhất là diễn biến dịch Covid-19 để có biện pháp phù hợp, kết hợp linh hoạt hình thức tổ chức trực tiếp và trực tuyến nhằm bảo đảm tiến độ, kế hoạch; công tác tổ chức đại hội được tiến hành nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy định, bảo đảm an ninh, an toàn tạo tiền đề tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp T.Ư nhiệm kỳ 2020-2025. 

* Cùng ngày đồng chí Nguyễn Văn Bình cũng dự, trao các quyết định và phát biểu ý kiến chỉ đạo tại hội nghị Ban chấp hành lần thứ 21 (mở rộng) của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp T.Ư.

Đoàn công tác của Ban Bí thư làm việc với Đảng ủy Khối Doanh nghiệp T.Ư -0
Đồng chí Nguyễn Văn Bình đại diện Ban Bí thư trao các quyết định của về công tác cán bộ.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Bình ghi nhận và đánh giá cao Đảng ủy Khối Doanh nghiệp T.Ư đã bám sát sự chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng trong Đảng bộ Khối nỗ lực triển khai và hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm 2020.

Mặc dù chịu nhiều tác động của đại dịch Covid-19 và còn có những vướng mắc về cơ chế, chính sách, Đảng ủy Khối đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng trực thuộc khắc phục khó khăn để duy trì sản xuất kinh doanh, bảo đảm việc làm cho người lao động, bảo đảm cân đối cung cầu các mặt hàng thiết yếu, bình ổn thị trường, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm an sinh xã hội đồng thời đóng vai trò quan trọng vào phòng chống dịch bệnh của cả nước.

Đồng chí nhấn mạnh, chính trong điều kiện khó khăn, càng khẳng định chủ trương đúng đắn của Đảng về vị trí, vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước đối với ổn định và phát triển kinh tế - xã hội đất nước. 

Đồng chí cho rằng, những kết quả quan trọng nói trên đã khẳng định tính đúng đắn trong chủ trương, chính sách và lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự điều hành chủ động, linh hoạt của Nhà nước về phát triển kinh tế- xã hội trong sáu tháng đầu năm 2020.

Đặc biệt, những kết quả đó có sự đóng góp rất quan trọng của cán bộ, đảng viên Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương, các cấp ủy trực thuộc, tập thể lãnh đạo và người lao động tại các doanh nghiệp, đơn vị trong Khối.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình cũng lưu ý, chúng ta trân trọng những thành quả đạt được, song không tự mãn, chủ quan. Đồng thời đề nghị Đảng bộ Khối cần nghiêm túc phân tích, đánh giá sâu hơn hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, nhất là những nguyên nhân chủ quan về lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. 

Đồng chí đề nghị, Đảng ủy Khối và các cấp ủy đảng cần phát huy các kết quả đã đạt được, nỗ lực triển khai và hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020; tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, các mặt công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng theo Điều lệ Đảng; tập trung lãnh đạo các doanh nghiệp quán triệt Kết luận 77 của Bộ Chính trị về chủ trương khắc phục tác động của đại dịch Covid-19 để phục hồi và phát triển kinh tế; nỗ lực khắc phục khó khăn, phấn đấu đạt mức cao nhất trong thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh của năm 2020; phát huy trí tuệ, sáng tạo, năng động tìm các giải pháp mới tranh thủ tối đa cơ hội, chuyển hóa thành các động lực tăng trưởng mới, thúc đẩy nhanh hơn quá trình đổi mới, cơ cấu lại doanh nghiệp nói riêng và cả nền kinh tế nói chung; thực hiện tốt việc cơ cấu lại doanh nghiệp theo đúng tinh thần Nghị quyết 12 của Trung ương và các đề án của Chính phủ; tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả và thực chất các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương về doanh nghiệp nhà nước, về các ngành, lĩnh vực kinh tế. 

Tại hội nghị, Đảng ủy Khối công bố các quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ. Theo các quyết định, Ban Bí thư chỉ định đồng chí Bùi Thanh Bình, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối Doanh nghiệp T.Ư tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp T.Ư, nhiệm kỳ 2015-2020; chuẩn y hai đồng chí Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp T.Ư, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam và Bùi Hồng Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp T.Ư, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Xi-măng Việt Nam, giữ chức Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp T.Ư nhiệm kỳ 2015-2020.

TIỂU PHƯƠNG