Điện mừng

Thứ Ba, 02-03-2021, 01:48

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Bô-xni-a và Héc-xê-gô-vi-na (1-3-1992 - 1-3-2021), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gửi điện mừng tới Chủ tịch Hội đồng Tổng thống Ba-ki-rơ I-dét-bê-gô-vích. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc gửi điện mừng tới Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Dô-ran Tê-ghen-ti-a.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh gửi điện mừng tới Bộ trưởng Ngoại giao Bi-xê-ra Tu-rơ-cô-vích.