Điện mừng

Thứ Bảy, 16-01-2021, 02:28

Nhân dịp nguyên Bộ trưởng Giao thông Ca-na-đa Mác Ga-nâu được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Ngoại giao, ngày 15-1, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh gửi điện chúc mừng.