Điện mừng

Thứ Tư, 02-12-2020, 04:17

Nhân dịp ông Giô-xép Bai-đơn được bầu làm Tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ, ngày 30-11-2020, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện chúc mừng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ tin tưởng, với nền tảng đã được xây dựng trong 25 năm qua, quan hệ Ðối tác toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ sẽ tiếp tục phát triển, đi vào chiều sâu, hiệu quả và bền vững, góp phần mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước và hòa bình, an ninh, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Cùng ngày, Phó Chủ tịch nước Ðặng Thị Ngọc Thịnh gửi điện mừng tới Phó Tổng thống đắc cử Ca-ma-la Ha-rít.

Nhân dịp này, lãnh đạo cấp cao Việt Nam trân trọng mời Tổng thống và Phó Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ thăm Việt Nam vào thời gian sớm nhất.

★ Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 102 Quốc khánh Ru-ma-ni (1-12-1918 - 1-12-2020), ngày 1-12-2020, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gửi điện mừng tới Tổng thống Ru-ma-ni Clau-xơ I-ô-ha-nít, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện mừng tới Thủ tướng Ru-ma-ni Lu-đô-vích Ô-rơ-ban.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã gửi điện mừng tới Bộ trưởng Ngoại giao Ru-ma-ni Bo-gơ-đan Lu-xi-an Au-rét-xcu.