Điện mừng

Thứ Ba, 24-11-2020, 00:35

Nhân dịp Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD) giành thắng lợi trong cuộc tổng tuyển cử tại Mi-an-ma vừa qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gửi điện mừng tới bà Oong Xan Xu Chi, Chủ tịch Đảng NLD, Cố vấn Nhà nước Mi-an-ma.