Điện mừng

Thứ Năm, 17-09-2020, 04:15

Ngày 16-9, nhân dịp Ngài Xư-ga Y-ô-si-hi-đê được Quốc hội Nhật Bản bầu làm Thủ tướng Nhật Bản, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc gửi Ðiện chúc mừng.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh gửi điện chúc mừng Ngài Mô-tê-ghi Tô-si-mi-chư được bổ nhiệm lại làm Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản.

* Nhân dịp ông Kít Rô-ly được bầu lại làm Thủ tướng nước Cộng hòa Tơ-ri-ni-đát và Tô-ba-gô nhiệm kỳ 2020 - 2025, ngày 16-9, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc gửi điện mừng.

Cùng ngày, nhân dịp ông A-mê-ri Bơ-rao-nơ được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Ngoại giao và vấn đề cộng đồng Ca-ri-bê (CARICOM) nước Cộng hòa Tơ-ri-ni-đát và Tô-ba-gô, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh gửi điện mừng.

* Nhân dịp đồng chí G. No-đê-lô được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cu-ba, thay mặt Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, ngày 16-9 đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư T.Ư Ðảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam gửi điện mừng.