Điện mừng

Thứ Năm, 16-07-2020, 03:47

Nhân dịp Ðảng Nhân dân Mông Cổ giành thắng lợi tại cuộc bầu cử Quốc hội Mông Cổ khóa VIII vừa qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gửi điện chúc mừng Ngài U-khơ-na-gin Khu-ren-xu-khơ, Chủ tịch Ðảng Nhân dân Mông Cổ, Thủ tướng Chính phủ Mông Cổ.

★ Nhân dịp Ngài A-gia A-di-dan Ha-run được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hạ viện mới của Ma-lai-xi-a, ngày 15-7, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã gửi điện chúc mừng.