Điện mừng

Thứ Bảy, 04-07-2020, 01:16

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 244 Quốc khánh Hợp chúng quốc Hoa Kỳ (4-7-1776 - 4-7-2020), ngày 3-7, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc gửi điện mừng tới Tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ Ðô-nan Trăm

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gửi điện mừng tới Chủ tịch Thượng viện Hợp chúng quốc Hoa Kỳ Mai-cơn Pen-xơ và Chủ tịch Hạ viện Hợp chúng quốc Hoa Kỳ Nan-xi Pe-lô-xi.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh gửi điện mừng tới Bộ trưởng Ngoại giao Hợp chúng quốc Hoa Kỳ Mai-cơn Pom-peo.

★ Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 29 Ngày Ðộc lập của Cộng hòa Bê-la-rút (3-7-1991 - 3-7-2020), ngày 3-7, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi điện mừng tới Tổng thống Cộng hòa Bê-la-rút A.Lu-ca-sen-cô.

Cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc gửi điện mừng đến Thủ tướng Cộng hòa Bê-la-rút R.Gô-lốp-chen-cô.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh gửi điện mừng đến Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Bê-la-rút V.Ma-cây.

★ Nhân dịp Ngài Gom-bo-chao Dan-tăng-sa-tha-rờ được bầu làm Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ, ngày 3-7, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gửi điện chúc mừng.