Điện mừng

Thứ Tư, 27-05-2020, 04:35

Nhân Ngày Ðộc lập (26-5) của Gru-di-a, ngày 26-5-2020, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gửi điện mừng tới Tổng thống Gru-di-a Xa-lôm Du-ra-bi-svi-li.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cũng đã gửi điện mừng tới Bộ trưởng Ngoại giao Gru-di-a Ða-vít Dan-ca-li-a-ni.