Điện mừng

Thứ Năm, 12-12-2019, 05:26

Nhân dịp ông Phê-li-pê Các-lốt Xô-la được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Ngoại giao, Ngoại thương và Tôn giáo nước Cộng hòa Ác-hen-ti-na, ngày 11-12, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh gửi điện mừng.