Điện chia buồn

Thứ Bảy, 23-01-2021, 02:11

Được tin Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại quốc tế nước CH Dim-ba-bu-ê Xi-bu-xi-dô Môi-ô qua đời, ngày 22-1, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã gửi điện chia buồn đến Bộ trưởng Giáo dục đại học và Phát triển khoa học công nghệ, Quyền Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại Quốc tế nước CH Dim-ba-bu-ê, Giáo sư A-môn Mu-guy-ra.