Danh sách đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến

Chủ Nhật, 31-05-2020, 05:06

Căn cứ Khoản 10, Ðiều 45 Nghị định số 91/2017/NÐ-CP ngày 31-7-2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Ban Thi đua - Khen thưởng T.Ư tiến hành lấy ý kiến nhân dân đối với 18 tập thể đề nghị Thủ tướng Chính phủ xét, trình Chủ tịch nước phong tặng, truy tặng danh hiệu "Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân" có thành tích trong thời kỳ kháng chiến.

Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu danh sách các tập thể nêu trên. Các ý kiến đóng góp đề nghị gửi về Ban Thi đua - Khen thưởng T.Ư trước ngày 5-6-2020 để tổng hợp, báo cáo Hội đồng Thi đua - Khen thưởng T.Ư.

I. THỜI KỲ KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP

1. Tòa án Quân sự Trung ương, Bộ Quốc phòng;

2. Nhân dân và Lực lượng vũ trang xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội;

3. Nhân dân và Lực lượng vũ trang xã Phù Lưu, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội.

II. THỜI KỲ KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ, CỨU NƯỚC

1. Trung đoàn 22, Sư đoàn 3, Quân khu 1 (trước đây là Trung đoàn 22, Sư đoàn 3, Quân khu 5), Bộ Quốc phòng;

2. Trung đoàn cao xạ 233, Quân khu 4, Bộ Quốc phòng;

3. Ðại đội Ðặc công 90, Khu 9, thị xã Pleiku (nay là TP Pleiku), tỉnh Gia Lai, Bộ Quốc phòng;

4. Tiểu đoàn 560, Trung đoàn 895, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bến Tre, Quân khu 9, Bộ Quốc phòng;

5. Kho T602, Cục Vật tư nhiên liệu, Tổng cục Hậu cần (nay là Kho K602, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng), Bộ Quốc phòng;

6. Nhân dân và Lực lượng vũ trang xã Hải Quang, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Ðịnh;

7. Nhân dân và Lực lượng vũ trang xã Bình Minh, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa;

8. Nhân dân và Lực lượng vũ trang xã Diễn Thọ, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An;

9. Nhân dân và Lực lượng vũ trang xã Xuân Lâm, huyện Nam Ðàn, tỉnh Nghệ An;

10. Nhân dân và Lực lượng vũ trang xã Tân Ðông, huyện Gò Công Ðông, tỉnh Tiền Giang;

11. Lực lượng Thanh niên xung phong TP Hà Nội;

12. Tập thể Nữ tù binh Trại giam Phú Tài, tỉnh Bình Ðịnh;

13. Ðoàn ca nhạc (nay là Nhà hát), Ðài Tiếng nói Việt Nam;

14. Thông tấn xã Giải phóng;

15. Ban Tổ chức Khu ủy Khu 5.